Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Aktualności

29.03.2012 - Warsztaty konsultacyjne w ramach projektu "Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej"

Warsztaty konsultacyjne w ramach projektu "Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej"
W dniu 21 marca 2012 r. w Urzędzie Miasta Poprad odbyły się zorganizowane przez Stowarzyszenie Region „Tatry” warsztaty konsultacyjne w ramach projektu Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Uczestniczący w warsztatach przedstwawiciele samorządów...
więcej

20.03.2012 - Rozstrzygnięcie konkursu na logo Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY

Rozstrzygnięcie konkursu na logo Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY
Informujemy, że polsko-słowackie jury rozstrzygnęło konkurs na logo Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY. W ocenia brane były pod uwagę kryteria estetyczne i funkcjonalne, m.i.: oryginalność projektu, trafność w oddaniu charakteru EUWT TATRY, łatwość rozpoznawania i zapamiętywania logo, możliwość skalowania i wykorzystania logo w różnych materiałach promocyjnych, biurowych i informacyjnych oraz w Internecie. Zgodnie z decyzją jury zwyciężył...
więcej

29.02.2012 - Posiedzenie polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

Posiedzenie polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
W dniu 28 lutego 2012 r. w Kieżmarku odbyło się kolejne posiedzenie polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Na podstawie uzgodnionego projektu konwencji rozpoczęto opracowywanie statutu, który jest drugim z podstawowych dokumentów konstytuujących funkcjonowanie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Postanowienia, które ma zawierać statut EUWT definiuje artykuł 9 rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego...
więcej

17.02.2012 - Opinia Komitetu Regionów na temat projektu zmian rozporządzenia ws. EUWT

Opinia Komitetu Regionów na temat projektu zmian rozporządzenia ws. EUWT
W dniach 15-16 lutego 2012r. odbyła się sesja plenarna Komitetu Regionów, w trakcie której dyskutowano o zaproponowanych przez Komisję Europejską zmianach do rozporządzenia 1082/2006 ws. EUWT. Michel Delebarre, sprawozdawca Komitetu Regionów stwierdził, że prace nad Rozporządzeniem, których celem jest uproszczenie i usprawnienie procesu tworzenia i funkcjonowania EUWT, zmierzają we właściwym kierunku. Członkowie Komitetu jednogłośnie przyjęli treść opracowanego przez...
więcej

25.01.2012 - Prace polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

Prace polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
W dniu 24.01.2012 r. w Nowym Targu obradowała polsko-słowacka Komisja ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, która uzgodniła ostateczny projekt konwencji tworzonego EUWT.
więcej

19.12.2011 - Spotkanie z przedstawicielami słowacko-węgierskiego EUWT Ister-Granum

Spotkanie z przedstawicielami słowacko-węgierskiego EUWT Ister-Granum
W dniu 8 grudnia 2011 r. przedstawiciele polskiej i słowackiej strony Euroregionu "Tatry" na czele z Wiceprzewodniczącym Rady Związku Euroregion "Tatry" Antonim Karlakiem oraz Dyrektorem Biura Antonim Nowakiem spotkali się z władzami słowacko-węgierskiego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej ISTER-GRANUM. Jest to jedno z pierwszych EUWT, które powstało w 2008r. i wykorzystuje ten innowacyjny instrument prawa europejskiego do realizowania wspólnych działań...
więcej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego