Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

W tej zakładce publikujemy materiały ze szkoleń specjalistycznych, które zrealizowane zostały w Nowym Targu i w Kieżmarku w październiku 2018 r. w ramach mikroprojektu pt. "Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY".Szkolenia po stronie polskiej:

 - POMOC PUBLICZNA W TRANSGRANICZNYCH INWESTYCJACH I PROJEKTACH, 19.10.2018 r., Nowy Targ, prowadzący: Marcin Sowa (Zespół Ekspertów Manager Pelczar Sp.j.)

 - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W POLSCE I NA SŁOWACJI ORAZ WSPÓLNE TRANSGRANICZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE [PL i SK], 23.10.2018 r., Nowy Targ, prowadzący: Maciej Gnela (ZEM Manager Pelczar)

 - ZASADY ZATRUDNIANIA ZAGRANICZNEGO PERSONELU W PRZYGRANICZNYCH SAMORZĄD [PL i SK], 23.10.2018 r., Nowy Targ, prowadzący: Maciej Gnela (ZEM Manager Pelczar)

 - PRAWO BUDOWLANE I PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI NA OBSZARACH PRZYGRANICZNYCH, 25.10.2018, Nowy Targ, prowadzący: Henryk Tomanek (ZEM Manager Pelczar)

 - OCENA ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO – POLSKIE I SŁOWACKIE PROCEDURY, 25.10.2018, Nowy Targ, prowadzący: Henryk Tomanek (ZEM Manager Pelczar)

Szkolenia po stronie słowackiej:

 - ZÁKON O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ NA SLOVENSKU A V POĽSKU, SPOLOČNÉ CEZHRANIČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIA [PL a SK], 24.10.2018, Kežmarok, ekspert: Maciej Gnela (Zespół Ekspertów Manager Pelczar Sp.j.)

 - PRAVIDLÁ PRI ZAMESTNÁVANÍ ZAHRANIČNÝCH ZAMESTNANCOV V PRIHRANIČNÝCH SAMOSPRÁVACH [PL a SK], 24.10.2018, Kežmarok, ekspert: Maciej Gnela (ZEM Manager Pelczar)

 - ŠTÁTNA POMOC V CEZHRANIČNÝCH INVESTÍCIÁCH A PROJEKTOCH, 26.10.2018, Kežmarok, ekspert: Marcin Sowa (ZEM Manager Pelczar)

 - STAVEBNÝ ZÁKON A PREDPISY TÝKAJÚCE SA PRÍPRAVY A REALIZÁCIE INVESTÍCIÍ V PRIHRANIČNÝCH OBLASTIACH, 29.10.2018, Kežmarok, ekspert: Henryk Tomanek (ZEM Manager Pelczar)

 - POSUDZOVANIE VPLYVOV INVESTÍCIÍ NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – SLOVENSKÉ A POĽSKÉ POSTUPY, 29.10.2018, Kežmarok, ekspert: Henryk Tomanek (ZEM Manager Pelczar)

 

Mikro

 

Baner_wkład własny2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego