Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia EUWT TATRY

W dniu 14 sierpnia 2013 r. w Kieżmarku podpisano Przewodniczący Rady Związku Euroregion "Tatry" Bogusław Waksmundzki oraz Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Region "Tatry" Jozef Ďubjak podpisali Statut Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY. Następnie odbyło się pierwsze posiedzenie Zgromadzenia EUWT TATRY, podczas którego ukonstytuowały się władze Ugrupowania: Zgromadzenie, Dyrektor i Rada Nadzorcza.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego