Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Galeria

15.09.2011 - Międzynarodowa konferencja

Międzynarodowa konferencja
W dniach 14-15 września 2011 r. Związek Euroregion „Tatry” wspólnie z Miastem Nowy Targ zorganizowali  międzynarodową konferencję pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej w ramach projektu dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego. W konferencji wzięli udział eksperci z Komitetu Regionów, Stowarzyszenia...
więcej

14.09.2011 - Widowisko muzyczne - koncert promocyjny "Łączą nas Tatry"

Widowisko muzyczne - koncert promocyjny "Łączą nas Tatry"
Wieczorem 14 września 2011 r. na nowotarskim rynku odbyło się widowisko promocyjne pt. "Łączą nas Tatry", które stanowiło imprezę towarzyszącą międzynarodowej konferencji "Od Euroregionu Tatry do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej". Reżyserem widowiska był Jerzy Zoń, dyrektor eksperymentalnego Teatru KTO z Krakowa, znany z realizacji licznych spektakli teatralnych i ulicznych, w tym m.in. wielkiego widowiska plenerowego z okazji 650-lecia Nowego Targu w...
więcej

20.05.2016 - EUWT na Festiwalu Funduszy Europejskich

EUWT na Festiwalu Funduszy Europejskich
W dniu 15.05.2015 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY wspólnie z Euroregionem „Tatry” prezentowało efekty projektów zrealizowanych ze środków na współpracę transgraniczną i koncepcje nowych projektów.
więcej
pierwsza 1 2 ostatnia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego