Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Wizyta w słowacko-węgierskim EUWT Ister-Granum

W dniach 7-9 grudnia 2011 r. przedstawiciele polskiej i słowackiej strony Euroregionu "Tatry" przebywali z wizytą w słowacko-węgierskim Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej Ister-Granum. Jest to jedno z pierwszych w Europie EUWT, które powstało już w 2008 roku. Jego siedziba mieści się w Ostrzyhomiu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego