Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

PROJEKTY

01.05.2019 - Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry"

Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry"
    DLACZEGO REALIZOWALIŚMY PROJEKT? Brak usług edukacyjnych w zakresie zagadnień związanych ze współpracą transgraniczną, które odpowiadają zapotrzebowaniu jednostek administracji samorządowej, działających na przygranicznym rynku pracy, zbyt niski poziom nauczania w stosunku do centralnych regionów Polski i Słowacji, przeszkody natury prawnej i językowej, utrudniające podjęcie pracy po drugiej stronie granicy, a tym samym: brak szans na dobrą edukację (adekwatną do...
więcej

01.07.2019 - ZAKRĘĆ W TATRY!

ZAKRĘĆ W TATRY!
Od 1 lipca do 30 listopada 2019 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY realizuje zadanie publiczne w dziedzinie turystyki pt. „ZAKRĘĆ W TATRY!” dofinansowane ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna”. Całkowita kwota tego zadania publicznego wynosi 63.348,00 zł z czego 78,93%, czyli 50.000,00 zł stanowi dotacja przyznana przez Województwo Małopolskie. DLACZEGO REALIZUJEMY TO ZADANIE...
więcej

04.04.2019 - Wzmacnianie potencjału rozwojowego Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej

Wzmacnianie potencjału rozwojowego Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej
Od 1 kwietnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY realizuje zadanie publiczne w dziedzinie turystyki pt. „Wzmacnianie potencjału rozwojowego Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej” dofinansowane ze środków dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki. Całkowita kwota tego zadania publicznego wynosi 117.200,00 zł z czego 75%, czyli  87.900,00 zł stanowi dotacja przyznana przez Ministerstwo...
więcej

18.05.2018 - Szlak wokół Tatr – tyle do odkrycia

Szlak wokół Tatr – tyle do odkrycia
Mikroprojekt stanowił kolejny etap budowy wspólnego, polsko-słowackiego produktu turystycznego jakim jest Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr. Realizację działań projektowych w ramach mikroprojektu pt. Szlak wokół Tatr – tyle do odkrycia zaplanowano od 01.05.2018 r.  do 31.10.2019 r. W ramach tego mikroprojektu Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY pełniło rolę tzw. BENEFICJENTA JEDYNEGO. Zakontraktowana wartość mikroprojektu...
więcej

09.05.2017 - Aktywny wypoczynek-bezpieczne zwiedzanie, czyli na rowerze pod Tatrami

Aktywny wypoczynek-bezpieczne zwiedzanie, czyli na rowerze pod Tatrami
             
więcej

14.06.2019 - Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III
     Do 2020 roku Historyczno – kulturowo - przyrodniczy Szlak wokół Tatr wzbogaci się o atrakcyjną infrastrukturę dla rowerzystów. Powstaną także kolejne kilometry ścieżek rowerowych po polskiej i słowackiej stronie granicy. Umowę z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju na realizację projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr-etap III” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 podpisała w dniu 1 lutego 2019 r. Agnieszka Pyzowska...
więcej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego