Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

PROJEKTY

01.07.2020 - EkoPogranicze

EkoPogranicze
Od lipca 2020 r. do czerwca 2021 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY  realizuje mikroprojekt pt. "EkoPogranicze". W ramach tego mikroprojektu Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY pełni rolę tzw. BENEFICJENTA JEDYNEGO. Zakontraktowana wartość mikroprojektu wynosi 36 069,75 EUR w tym przyznane za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) z Programu Interreg V-A Polska-Słowacja...
więcej

08.06.2020 - Rozwój Szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej

Rozwój Szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej
Od 1 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY realizowało zadanie publiczne w dziedzinie turystyki pt. „Rozwój Szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej” dofinansowane ze środków dotacji Ministerstwa Rozwoju w otwartym  konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2020 roku Planowana całkowita kwota tego zadania publicznego wynosiła 160.000,00 zł z czego 75%, czyli  120.000,00 zł stanowiła...
więcej

01.05.2019 - Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry"

Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry"
    DLACZEGO REALIZOWALIŚMY PROJEKT? Brak usług edukacyjnych w zakresie zagadnień związanych ze współpracą transgraniczną, które odpowiadają zapotrzebowaniu jednostek administracji samorządowej, działających na przygranicznym rynku pracy, zbyt niski poziom nauczania w stosunku do centralnych regionów Polski i Słowacji, przeszkody natury prawnej i językowej, utrudniające podjęcie pracy po drugiej stronie granicy, a tym samym: brak szans na dobrą edukację (adekwatną do...
więcej

01.07.2019 - ZAKRĘĆ W TATRY!

ZAKRĘĆ W TATRY!
Od 1 lipca do 30 listopada 2019 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY realizuje zadanie publiczne w dziedzinie turystyki pt. „ZAKRĘĆ W TATRY!” dofinansowane ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna”. Całkowita kwota tego zadania publicznego wynosi 63.348,00 zł z czego 78,93%, czyli 50.000,00 zł stanowi dotacja przyznana przez Województwo Małopolskie. DLACZEGO REALIZUJEMY TO ZADANIE...
więcej

04.04.2019 - Wzmacnianie potencjału rozwojowego Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej

Wzmacnianie potencjału rozwojowego Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej
Od 1 kwietnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY realizuje zadanie publiczne w dziedzinie turystyki pt. „Wzmacnianie potencjału rozwojowego Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej” dofinansowane ze środków dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki. Całkowita kwota tego zadania publicznego wynosi 117.200,00 zł z czego 75%, czyli  87.900,00 zł stanowi dotacja przyznana przez Ministerstwo...
więcej

18.05.2018 - Szlak wokół Tatr – tyle do odkrycia

Szlak wokół Tatr – tyle do odkrycia
Mikroprojekt stanowił kolejny etap budowy wspólnego, polsko-słowackiego produktu turystycznego jakim jest Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr. Realizację działań projektowych w ramach mikroprojektu pt. Szlak wokół Tatr – tyle do odkrycia zaplanowano od 01.05.2018 r.  do 31.10.2019 r. W ramach tego mikroprojektu Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY pełniło rolę tzw. BENEFICJENTA JEDYNEGO. Zakontraktowana wartość mikroprojektu...
więcej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego