Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

PROJEKTY

06.07.2018 - EUWT TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej

EUWT TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej
Projekt pt. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej realizowany jest przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY od czerwca do listopada 2018 r. Partnerem w projekcie jest Gmina Czarny Dunajec.       Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY stanowi narzędzie wspólnej realizacji przez polskich i słowackich partnerów (samorządy, instytucje) polityki...
więcej

01.06.2015 - Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY wobec wyzwań nowych programów EWT 2014-2020

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY  wobec wyzwań nowych programów EWT 2014-2020
Projekt ma na celu przygotowanie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY oraz przyszłych beneficjentów z pogranicza polsko-słowackiego do wyzwań związanych z realizacją wspólnych transgranicznych, transnarodowych i międzyregionalnych projektów w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
więcej

14.12.2011 - Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
Prace związane z utworzeniem EUWT TATRY prowadzone były w ramach projektu pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 2. Rozwój społeczno-gospodarczy Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Realizacja projektu trwała od stycznia 2011 roku do września 2013 roku. Uczestniczyli...
więcej

01.06.2013 - Polsko-słowacka strategia działania EUWT TATRY na lata 2014-2020

Polsko-słowacka strategia działania EUWT TATRY na lata 2014-2020
Utworzenie EUWT TATRY wprowadza istotną innowację w sposobie realizacji współpracy transgranicznej. Rozporządzenia dotyczące polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020 podkreślają rolę EUWT w realizacji programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej jako podmiotów zarządzających programem lub jego częścią lub też „jedynych beneficjentów” projektów, którzy mogą samodzielnie przygotowywać, realizować i koordynować transgraniczne projekty....
więcej
pierwsza 1 2 3 4 ostatnia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego