Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

PROJEKTY

01.06.2013 - Polsko-słowacka strategia działania EUWT TATRY na lata 2014-2020

Polsko-słowacka strategia działania EUWT TATRY na lata 2014-2020
Utworzenie EUWT TATRY wprowadza istotną innowację w sposobie realizacji współpracy transgranicznej. Rozporządzenia dotyczące polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020 podkreślają rolę EUWT w realizacji programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej jako podmiotów zarządzających programem lub jego częścią lub też „jedynych beneficjentów” projektów, którzy mogą samodzielnie przygotowywać, realizować i koordynować transgraniczne projekty....
więcej

14.12.2011 - Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
Prace związane z utworzeniem EUWT TATRY prowadzone były w ramach projektu pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 2. Rozwój społeczno-gospodarczy Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Realizacja projektu trwała od stycznia 2011 roku do września 2013 roku. Uczestniczyli...
więcej
pierwsza 1 2 3 4 ostatnia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego