Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

PROJEKTY

05.01.2017 - Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap II - projekt flagowy

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap II - projekt flagowy
               AKTUALNOŚCI
więcej

09.07.2014 - Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap I

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap I
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY od 2014 roku pełni rolę menadżera projektu pt. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr. Ten strategiczny projekt Euroregionu "Tatry" realizuje 13 polskich i słowackich samorządów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013. Partnerem Wiodącym tego wielkiego inwestycyjnego przedsięwzięcia jest Gmina Czarny Dunajec.
więcej

08.05.2017 - Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY

Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY
W latach 2016-2018 EUWT TATRY przygotowało dla pracowników administracji samorządowej cykl komplementarnych działań edukacyjnych, które mają rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: kompetencje miękkie, wiedza specjalistyczna i znajomość języka sąsiadów.     W listopadzie 2016 r. odbyły się warsztaty pt. "Skuteczni we współpracy transgranicznej, czyli jak zostać polsko-słowackim liderem" przeznaczone dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej...
więcej

23.09.2016 - Udział samorządu terytorialnego polsko-słowackiego pogranicza w rozwoju regionalnej współpracy międzynarodowej

Udział samorządu terytorialnego polsko-słowackiego pogranicza w rozwoju regionalnej współpracy międzynarodowej
Projekt pt. Udział samorządu terytorialnego polsko-słowackiego pogranicza w rozwijaniu regionalnej współpracy międzynarodowej realizowany jest przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY od lipca do listopada 2016 r.       Potrzeba jego realizacji stanowi konsekwencję  braku form bezpośredniego i kompleksowego wsparcia realizacji współpracy transgranicznej przez władze regionalne i krajowe,co hamuje rozwój tej współpracy. Stąd celem projektu jest...
więcej

06.07.2018 - EUWT TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej

EUWT TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej
Projekt pt. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej realizowany jest przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY od czerwca do listopada 2018 r. Partnerem w projekcie jest Gmina Czarny Dunajec.       Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY stanowi narzędzie wspólnej realizacji przez polskich i słowackich partnerów (samorządy, instytucje) polityki...
więcej

01.06.2015 - Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY wobec wyzwań nowych programów EWT 2014-2020

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY  wobec wyzwań nowych programów EWT 2014-2020
Projekt ma na celu przygotowanie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY oraz przyszłych beneficjentów z pogranicza polsko-słowackiego do wyzwań związanych z realizacją wspólnych transgranicznych, transnarodowych i międzyregionalnych projektów w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
więcej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego