Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

PROJEKTY

09.05.2017 - Aktywny wypoczynek-bezpieczne zwiedzanie, czyli na rowerze pod Tatrami

Aktywny wypoczynek-bezpieczne zwiedzanie, czyli na rowerze pod Tatrami
             
więcej

14.06.2019 - Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III
     Do 2020 roku Historyczno – kulturowo - przyrodniczy Szlak wokół Tatr wzbogaci się o atrakcyjną infrastrukturę dla rowerzystów. Powstaną także kolejne kilometry ścieżek rowerowych po polskiej i słowackiej stronie granicy. Umowę z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju na realizację projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr-etap III” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 podpisała w dniu 1 lutego 2019 r. Agnieszka Pyzowska...
więcej

05.01.2017 - Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap II - projekt flagowy

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap II - projekt flagowy
               AKTUALNOŚCI
więcej

09.07.2014 - Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap I

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap I
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY od 2014 roku pełni rolę menadżera projektu pt. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr. Ten strategiczny projekt Euroregionu "Tatry" realizuje 13 polskich i słowackich samorządów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013. Partnerem Wiodącym tego wielkiego inwestycyjnego przedsięwzięcia jest Gmina Czarny Dunajec.
więcej

08.05.2017 - Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY

Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY
W latach 2016-2018 EUWT TATRY przygotowało dla pracowników administracji samorządowej cykl komplementarnych działań edukacyjnych, które mają rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: kompetencje miękkie, wiedza specjalistyczna i znajomość języka sąsiadów.     W listopadzie 2016 r. odbyły się warsztaty pt. "Skuteczni we współpracy transgranicznej, czyli jak zostać polsko-słowackim liderem" przeznaczone dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej...
więcej

23.09.2016 - Udział samorządu terytorialnego polsko-słowackiego pogranicza w rozwoju regionalnej współpracy międzynarodowej

Udział samorządu terytorialnego polsko-słowackiego pogranicza w rozwoju regionalnej współpracy międzynarodowej
Projekt pt. Udział samorządu terytorialnego polsko-słowackiego pogranicza w rozwijaniu regionalnej współpracy międzynarodowej realizowany jest przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY od lipca do listopada 2016 r.       Potrzeba jego realizacji stanowi konsekwencję  braku form bezpośredniego i kompleksowego wsparcia realizacji współpracy transgranicznej przez władze regionalne i krajowe,co hamuje rozwój tej współpracy. Stąd celem projektu jest...
więcej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego