Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Zapytania ofertowe

27.07.2018 - (Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji transgranicznej kampanii medialnej o Historyczno-kulturowo-przyrodniczym szlaku wokół Tatr

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji transgranicznej kampanii medialnej o Historyczno-kulturowo-przyrodniczym szlaku wokół Tatr
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenie transgranicznej kampanii medialnej w Polsce i na Słowacji o „Historyczno-kulturowo-przyrodniczym szlaku wokół Tatr” oraz pograniczu polsko-słowackim, przez którego tereny prowadzi trasa Szlaku. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr-etap II”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z...
więcej

12.02.2018 - (Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursów języka polskiego i słowackiego

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursów języka polskiego i słowackiego
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenia kursu języka polskiego i kursu języka słowackiego w ramach mikroprojektu pt. „Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY”.   Szczegółowy opis zamówienia został przedstawiony w poniższych dokumentach: - Zapytanie ofertowe  - zał. nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 – Wzór wykazu usług, w którym...
więcej

11.12.2017 - (Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania spersonalizowanych gadżetów promocyjnych Szlaku wokół Tatr

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania spersonalizowanych gadżetów promocyjnych Szlaku wokół Tatr
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaprojektowania oraz dostawy personalizowanych gadżetów promocyjnych.  Zadanie jest przewidziane do realizacji w ramach projektu pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr-etap II”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020....
więcej

31.10.2017 - (Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące druku przewodników oraz map Szlaku wokół Tatr

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące druku przewodników oraz map Szlaku wokół Tatr
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym druku wielojęzycznych przewodników oraz map o Szlaku wokół Tatr i walorach pogranicza, wydanych  w formie papierowej.  Zadanie jest przewidziane do realizacji w ramach projektu pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr-etap II”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy...
więcej

31.10.2017 - (Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania i wykonania stoiska ekspozycyjnego Szlaku wokół Tatr

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania i wykonania stoiska ekspozycyjnego Szlaku wokół Tatr
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaprojektowania, wykonania, zamontowania oraz zdemontowania stoiska ekspozycyjnego w ramach projektu pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr-etap II”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Szczegółowy opis zamówienia...
więcej

31.10.2017 - (Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektu oraz opracowania tekstów przewodników i map Szlaku wokół Tatr

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektu oraz opracowania tekstów przewodników i map Szlaku wokół Tatr
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania projektu oraz opracowania tekstów wielojęzycznych przewodników oraz map o Szlaku wokół Tatr i walorach pogranicza, w formie papierowej oraz elektronicznej (e-booki). Zadanie jest przewidziane do realizacji w ramach projektu pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap II”. Szczegółowy opis zamówienia został przedstawiony w poniższych...
więcej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego