Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Zapytania ofertowe

30.04.2021 - (Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania i wydania publikacji dla Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania i wydania publikacji dla Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym opracowania i wydania publikacji dla Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr, w tym: Przewodnika rowerowego Mapy rowerowej Ulotki informacyjnej Karty dla rowerowych odkrywców pogranicza Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego...
więcej

19.02.2020 - (Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji kampanii medialnej o Szlaku wokół Tatr

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji kampanii medialnej o Szlaku wokół Tatr
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji kampanii medialnej o rowerowym „Historyczno-kulturowo-przyrodniczym szlaku wokół Tatr” oraz walorach pogranicza polsko-słowackiego, przez którego tereny prowadzi trasa Szlaku. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu...
więcej

12.02.2020 - (Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania poradnika oraz słownika polsko-słowackich zwrotów

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania poradnika oraz słownika polsko-słowackich zwrotów
Związek Euroregion "Tatry" wraz z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. zwraca się z wspólnym zapytaniem ofertowym o podanie ceny za wykonanie usługi związanej z merytorycznym opracowaniem zawartości poradnika dotyczącego języka specjalistycznego używanego w Polsce i na Słowacji oraz polsko-słowackiego słownika specjalistycznych zwrotów w ramach projektu "Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry", współfinansowanego przez Unię...
więcej

14.03.2019 - (Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowej organizacji 4 wydarzeń podsumowujących i promujących projekt i Szlak wokół Tatr

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowej organizacji 4 wydarzeń podsumowujących i promujących projekt i Szlak wokół Tatr
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym kompleksowej organizacji 4 wydarzeń podsumowujących i promujących projekt i Szlak wokół Tatr na terenie Polski (2 wydarzenia) oraz Słowacji (2 wydarzenia), w ramach projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A...
więcej

24.09.2018 - (Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń specjalistycznych dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń specjalistycznych dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczących przygotowania i przeprowadzenia cyklu 10 szkoleń dla pracowników polskich i słowackich samorządów przygranicznych, w ramach mikroprojektu pt. „Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach...
więcej

27.07.2018 - (Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji transgranicznej kampanii medialnej o Historyczno-kulturowo-przyrodniczym szlaku wokół Tatr

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji transgranicznej kampanii medialnej o Historyczno-kulturowo-przyrodniczym szlaku wokół Tatr
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenie transgranicznej kampanii medialnej w Polsce i na Słowacji o „Historyczno-kulturowo-przyrodniczym szlaku wokół Tatr” oraz pograniczu polsko-słowackim, przez którego tereny prowadzi trasa Szlaku. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr-etap II”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z...
więcej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego