Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Zapytania ofertowe

04.05.2016 - (Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania analizy finansowo-ekonomicznej

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania analizy finansowo-ekonomicznej
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny opracowania analizy finansowo-ekonomicznej dla projektu flagowego pt. “Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A PL-SK 2014-2020, oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.   Podstawowe informacje na temat zamówienia: w projekcie...
więcej
pierwsza 1 2 3 4 ostatnia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego