Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III

 

 Logointerregznapisem-pl

 Do 2020 roku Historyczno – kulturowo - przyrodniczy Szlak wokół Tatr wzbogaci się o atrakcyjną infrastrukturę dla rowerzystów. Powstaną także kolejne kilometry ścieżek rowerowych po polskiej i słowackiej stronie granicy.

Umowę z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju na realizację projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr-etap III” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 podpisała w dniu 1 lutego 2019 r. Agnieszka Pyzowska - Dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY. Łączna wartość projektu to 4,74 mln euro z czego 4 mln euro stanowi  dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%)  w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020.

Trzeci etap rozwoju tego strategicznego produktu turystycznego Euroregionu „Tatry” realizowany od października 2018 r. do września 2020 r. koncentrował się będzie na rozbudowie cieszącej się ogromnym powodzeniem infrastruktury rowerowej Szlaku wokół Tatr.

ZADANIA PROJEKTU:

Zabytkowe obiekty dzięki renowacji zostaną zachowane i uzyskają nowe funkcje:

-stuletni zabytkowy budynek dawnej stacji PKP w Podczerwonem znajdujący się tuż przy ścieżce rowerowej zostanie wyremontowany i zaadaptowany na centrum obsługi użytkowników Szlaku,

-dwa spichlerze spiskie w Kacwinie (tzw. „sypańce”) po renowacji i wyposażeniu zostaną udostępnione rowerzystom i turystom.

Użytkownicy szlaku uzyskają też specjalne miejsca odpoczynku bezpośrednio na trasie szlaku takie jak:

-oaza wypoczynku nad jeziorem w Krauszowie,

-rozbudowana strefa relaksu w Nowym Targu przy kładce pieszo-rowerowej na Białym Dunajcu,

-interaktywna ekspozycja przyrodnicza w  Domu Ludowym w Łapszach Niżnych,

-2 miejsca odpoczynku z pełnym wyposażeniem na odcinku ścieżki rowerowej z Dursztyna do Łapsz.

Wybudowanych zostanie także  blisko 26 km nowych ścieżek, które prowadzą do unikatowych miejsc na pograniczu w  gminie Czarny Dunajec (ścieżka od pętli puścizn w Czarnym Dunajcu do Piekielnika – 6,87 km),  gminie Nowy Targ (ścieżka rowerowa prowadząca z Pyzówki do Klikuszowej - 6,88 km), mieście Nowy Targ (ścieżka na lotnisku oraz na ul.  Schumana i Młynówka  - 2,31 km) lub uzupełniają wcześniej wykonane trasy łącząc je w długie nieprzerwane odcinki (miasto Spiska Bela, obec Huncovce, Hniezdne, Velka Lomnica). Wyremontowany zostanie też odcinek ścieżki w gminie Łapsze Niżne na granicy Kacwin-Wielka Frankowa o dł. 1,12 km oraz 2 kładki pieszo – rowerowe na potoku Czarny Dunajec w Nowym Targu.

Mapa planowanych inwestycji znajduje się tutaj.  

Zaplanowano także działania związane z promocją Szlaku wokół Tatr i współpracą podmiotów zaangażowanych w zarządzanie Szlakiem wokół Tatr, które realizować będzie Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY we współpracy z partnerami.  W ramach  zadania pn. Rozwój i utrzymanie transgranicznego produktu turystycznego odbędzie się seria 5 roboczych spotkań partnerów i ekspertów, aby wypracować wspólny model zarządzania i utrzymania Szlakiem w kolejnych latach oraz jego rozbudowy. Przygotowane zostaną i wdrożone specyficzne narzędzia wsparcia turystyki – Karty dla odkrywców pogranicza + stemple w wybranych instytucjach kultury i przyrody + zaprojektowanie i wykonanie specjalnych „Szlakowych” stojaków rowerowych z oznakowaniem dla wybranych instytucji, które wezmą udział w akcji. Zatrudniony zostanie oficer rowerowy, który będzie na rowerze  podróżował po trasach Szlak. Zorganizowany zostanie konkurs fotograficzny dla foto-cyklistów "Poznajemy pogranicze na rowerze ", kampania medialna. Wydane będą publikacji, wykonane gadżety. Partner będzie uczestniczył w targach turystycznych.

Ponadto EUWT TATRY realizuje działania związane z zarządzaniem i promocją projektu.

Zakładany koszt realizacji zadań przez EUWT TATRY wynosi: 106 961,86 EUR w tym dofinansowanie z EFRR (85%) to: 90 917,58 EUR.

Projekt wdrażany jest w latach 2018-2020 w polsko-słowackim partnerstwie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z 8 samorządami pogranicza polsko-słowackiego: Gminą Czarny Dunajec, Gminą Miasto Nowy Targ, Gminą Nowy Targ, Gminą Łapsze Niżne, Miastem Spiska BelaObec Huncovce, Obec Hniezdne  oraz Obec Velka Lomnica.

Szczegółowe informacje na temat inwestycji realizowanych przez poszczególnych partnerów znajdują się na ich stronach internetowych.

WARTOŚCIĄ DODANĄ PROJEKTU SĄ JEGO REZULTATY TAKIE JAK: 

-promocja pogranicza jako jednego wspólnego obszaru połączonego siecią rowerową,

-atrakcyjna oferta umożliwiająca spędzanie wolnego czasu (rozbudowana infrastruktura+dostęp do informacji),

-rozszerzenie zainteresowania i wiedzy na temat walorów pogranicza,

-wzrost poziomu życia społeczności lokalnych,

-zwiększenie dostępności bogactwa pogranicza,

-zachowanie unikatowych wartości ukształtowanych przez wpływy różnych kultur,

-promowanie wykorzystania ekologicznego środka transportu,

-ochrona zasobów przyrodniczych,

-zwiększenie atrakcyjności dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego pogranicza wśród mieszkańców i turystów pod względem poprawy jego jakości, jak i przyczyniając się do wzrostu jego wartości turystycznej,

-wzmocnienie współpracy polsko-słowackiej.

DZIĘKI PRODUKTOM I REZULTATOM PROJEKT PRZYCZYNI SIĘ ZATEM DO REALIZACJI TAKICH CELÓW JAK: 

-zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców,

-rozbudowa transgranicznej  sieci ścieżek rowerowych Szlaku wokół Tatr z infrastrukturą dla rowerzystów,

-ochrona i zachowanie unikalnych walorów kulturowych i przyrodniczych pogranicza na Szlaku wokół Tatr

-rozwój i umacnianie potencjału Szlaku wokół Tatr jako transgranicznego produktu turystycznego.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Informacji o projekcie udzielają  Agnieszka Pyzowska i Anna Sowińska

Kontakt: info@euwt-tatry.eu, www.euwt-tatry.eu

31.07.2020 - III etap Szlaku wokół Tatr po stronie polskiej prawie gotowy!

III etap Szlaku wokół Tatr po stronie polskiej prawie gotowy!
Końcem lipca br. mamy gotowe prawie wszystkie inwestycje realizowane przez partnerów w ramach III etapu Szlaku wokół Tatr.
więcej

25.05.2020 - Buduje się III etap Szlaku wokół Tatr!

Buduje się III etap Szlaku wokół Tatr!
Zapraszamy do zapoznania się z ich postępem po stronie polskiej:
więcej

31.01.2020 - To już połowa okresu realizacji projektu dotyczącego budowy III etapu Szlaku wokół Tatr!

To już połowa okresu realizacji projektu dotyczącego budowy III etapu Szlaku wokół Tatr!
W dniu 23 stycznia 2020 roku w Nowym Targu odbył się  śródokresowy przegląd realizacji projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr-etap III” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 
więcej

02.01.2019 - Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu dotyczącego budowy III etapu Szlaku wokół Tat

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu dotyczącego budowy III etapu Szlaku wokół Tat
W dniu 01.02.2018 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY pełniące rolę Partnera Wiodącego zawarło z Instytucją Zarządzającą Programem Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 umowę o dofinansowanie projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr-etap III”. 
więcej

15.10.2018 - Umowa partnerska na realizację III etapu rowerowego Szlaku wokół Tatr podpisana!

Umowa partnerska na realizację III etapu rowerowego Szlaku wokół Tatr podpisana!
W dniu 15 października w siedzibie Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu partnerzy podpisali umowę partnerską dotyczącą realizacji projektu budowy III etapu Szlaku wokół Tatr, który został zatwierdzony do dofinansowania w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
więcej

26.06.2018 - Projekt dotyczący budowy III etapu Szlaku wokół Tatr zatwierdzony!

Projekt dotyczący budowy III etapu Szlaku wokół Tatr zatwierdzony!
Niezmiernie miło nam poinformować, że projekt dotyczący budowy III etapu rowerowego Szlaku wokół Tatr został zatwierdzony w czerwcu 2018 r. do dofinansowania w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
więcej
pierwsza 1 2 ostatnia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego