Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Aktualności

13.04.2017 - Radosnego świętowania!

Radosnego świętowania!
Radosnego świętowania życzy i wiosennie pozdrawia Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY!  
więcej

11.04.2017 - Pierwszy numer newslettera Euroregionu "Tatry" już dostępny!

Pierwszy numer newslettera  Euroregionu "Tatry" już dostępny!
Euroregion Tatry ma swój newsletter! Właśnie ukazał się pierwszy numer miesięcznika wydawanego przez Euroregion "Tatry", a w nim m.in. opisy ciekawych projektów dofinansowanych w ramach I naboru Programu Interreg V-A w tym opis projektu realizowanego przez EUWT TATRY.
więcej

05.04.2017 - II nabór mikroprojektów z zakresu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Euroregionie "Tatry" ogłoszony!

II nabór mikroprojektów z zakresu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Euroregionie "Tatry" ogłoszony!
Informujemy, że w dniu 03.04.2017 r. Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim ogłasił drugi nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego i...
więcej

28.02.2017 - Umowa o dofinansowanie projektu flagowego podpisana!

Umowa o dofinansowanie projektu flagowego podpisana!
W dniu 27 lutego 2017 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY  zawarło z Instytucją Zarzadzającą umowę o dofinansowanie projektu flagowego pt. "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr-etap II" w ramach Programu Interreg V-A...
więcej
archiwum aktualności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego