Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Aktualności

31.08.2016 - Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie - ogłoszono nabór dla III osi priorytetowej Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie - ogłoszono nabór dla III osi priorytetowej Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020
30 sierpnia 2016 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja został ogłoszony nabór projektów do dofinansowania. Nabór jest uruchomiony dla trzeciej osi priorytetowej Programu Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez...
więcej

31.08.2016 - Zrównoważony transport transgraniczny - ogłoszono nabór wniosków dla II osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Zrównoważony transport transgraniczny - ogłoszono nabór wniosków dla II osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020
30 sierpnia 2016 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja został ogłoszony nabór projektów do dofinansowania. Nabór jest uruchomiony dla drugiej osi priorytetowej Programu Zrównoważony transport transgraniczny celu...
więcej

24.08.2016 - Zakończył się nabór wniosków w I osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zakończył się nabór wniosków w I osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
W dniu 16 sierpnia 2016 r. zakończył się nabór wniosków w I osi priorytetowej Programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”. Do Wspólnego Sekretariatu Technicznego wpłynęło łącznie 58 wniosków. Poniżej znajduje...
więcej

24.08.2016 - Zakończyła się ocena formalna i kwalifikowalności projektów flagowych

Zakończyła się ocena formalna i kwalifikowalności projektów flagowych
Zakończyła się ocena formalna i kwalifikowalności wniosków na projekty flagowe. Cztery ze złożonych projektów pozytywnie przeszły ocenę formalną i kwalifikowalności i będą poddane ocenie technicznej oraz merytorycznej. Wśród pozytywnie ocenionych wniosków...
więcej
archiwum aktualności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego