Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Aktualności

16.05.2016 - EUWT na Festiwalu Funduszy Europejskich

EUWT na Festiwalu Funduszy Europejskich
W dniu 15.05.2015 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY wspólnie z Euroregionem „Tatry” prezentowało efekty projektów zrealizowanych ze środków na współpracę transgraniczną i koncepcje nowych projektów.
więcej

16.05.2016 - Konsultacje dla potencjalnych wnioskodawców Programu Intereg V-A Polska-Słowacja

Konsultacje dla potencjalnych wnioskodawców Programu Intereg V-A Polska-Słowacja
Wspólny Sekretariat Techniczny programu Interreg V-A Polska-Słowacja zaprasza potencjalnych wnioskodawców na konsultacje.
więcej

06.05.2016 - Konferencja pn. "INTERREG changes the Baltic Sea Region. Stories that inspire"

Konferencja pn. "INTERREG changes the Baltic Sea Region. Stories that inspire"
W dniach 23-24.05.2016 r. w Gdańsku organizowana jest konferencja pn. "INTERREG changes the Baltic Sea Region. Stories that inspire".
więcej

06.05.2016 - Spotkanie w Warszawie na temat Programu Interreg Europa Środkowa

Spotkanie w Warszawie na temat Programu Interreg Europa Środkowa
W dniu 16.05.2016 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie na temat Programu Interreg Europa Środkowa
więcej
archiwum aktualności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego