Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Aktualności

30.11.2016 - Skuteczni we współpracy transgranicznej, czyli jak zostać polsko-słowackim liderem - warsztaty dla pracowników samorządów

Skuteczni we współpracy transgranicznej, czyli jak zostać polsko-słowackim liderem - warsztaty dla pracowników samorządów
W dniu 30.11.2016 r. odbyły się warsztaty pt. "Skuteczni we współpracy transgranicznej, czyli jak zostać polsko-słowackim liderem", zorganizowane przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo...
więcej

29.11.2016 - Konferencja pt. „Partnerstwo we współdziałaniu. Samorządowy wymiar współpracy międzynarodowej na polsko-słowackim pograniczu”

Konferencja pt. „Partnerstwo we współdziałaniu. Samorządowy wymiar współpracy międzynarodowej na polsko-słowackim pograniczu”
Partnerstwo we współdziałaniu. Samorządowy wymiar współpracy międzynarodowej na polsko-słowackim pograniczu to temat konferencji, która odbyła się w dniu 24 listopada w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu i zgromadziła przedstawicieli...
więcej

28.11.2016 - Umowa partnerska na realizację II etapu rowerowego Szlaku wokół Tatr podpisana!

 Umowa partnerska na realizację II etapu rowerowego Szlaku wokół Tatr podpisana!
W dniu 24.11.2016 r. przedstawiciele EUWT TATRY oraz 9 polskich i słowackich samorządów podpisali umowę partnerską na realizację projektu flagowego pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr-etap II” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja...
więcej

16.11.2016 - Warsztaty "Skuteczni we współpracy transgranicznej, czyli jak zostać polsko-słowackim liderem"

Warsztaty "Skuteczni we współpracy transgranicznej, czyli jak zostać polsko-słowackim liderem"
Jeśli chcą Państwo zdobyć praktyczne umiejętności budowania z partnerami z zagranicy wysokiej jakości współpracy, wzmocnić swoje kompetencje komunikacyjne, uporządkować wiedzę i umiejętności w zakresie rozwiązywania wspólnych problemów poprzez...
więcej
archiwum aktualności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego