Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Aktualności

28.02.2017 - Umowa o dofinansowanie projektu flagowego podpisana!

Umowa o dofinansowanie projektu flagowego podpisana!
W dniu 27 lutego 2017 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY  zawarło z Instytucją Zarzadzającą umowę o dofinansowanie projektu flagowego pt. "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr-etap II" w ramach Programu Interreg V-A...
więcej

17.02.2017 - Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 zatwierdził projekty z zakresu ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 zatwierdził projekty z zakresu ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
W dniach 15-16 lutego w Nowym Sączu odbyło się piąte posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Głównym przedmiotem obrad było zatwierdzenie projektów przedłożonych przez wnioskodawców w ramach pierwszego naboru do I...
więcej

23.01.2017 - Mikroprojekt pt. "Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY" zatwierdzony!

Mikroprojekt pt. "Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY" zatwierdzony!
Miło nam poinformować, że mikroprojekt pt. "Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY", którego wnioskodawcą i jedynym beneficjentem jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY został zatwierdzony w dniu 19.01.2017 roku...
więcej

29.12.2016 - Rowerowy 2016 rok

Rowerowy 2016 rok
To był udany rok dla Szlaku wokół Tatr! Pierwszy pełny sezon rowerowy na ukończonym I etapie Szlaku wokół Tatr. Wycieczki, rajdy rowerowe, treningi na rowerach, nartorolkach, biegowe, nordic walking, a zimą narty biegowe. Dużych i małych użytkowników Szlaku...
więcej
archiwum aktualności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego