Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Buduje się III etap Szlaku wokół Tatr!

Zapraszamy do zapoznania się z ich postępem po stronie polskiej:

Trwają intensywne prace związane z budową III etapu Szlaku wokół Tatr.Zapraszamy do zapoznania się z ich postępem po stronie polskiej:





Gmina Czarny Dunajec:

W 2019 roku Gmina Czarny Dunajec zakończyła budowę pierwszego nowego odcinka na trasie Czarny Dunajec- Piekielnik  o długości 6,87 km i nawierzchni żwirowej. Ta ścieżka rowerowa udostępnia nowe obszary Torfowisk Orawsko-Nowotarskich prowadząc jednocześnie starym szlakiem granicznym po trasie historycznej granicy państwowej pomiędzy Polską a Słowacją, jednocześnie będącej umowną granicą pomiędzy geograficznymi krainami Podhalem a Orawą.
 
 
Zaawansowane są także prace związane z drugą inwestycją Gminy Czarny Dunajec realizowaną w ramach III etapu Szlaku wokół Tatr, która polega na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku stacji PKP w miejscowości Podczerwone na budynek usługowy dla użytkowników Szlaku. 
 
     
 
Gmina Miasto Nowy Targ:
 
W mieście Nowy Targ wykonawcy prowadzą roboty budowlane w ramach wszystkich zaplanowanych inwestycji, czyli:
-na strefie wypoczynku dla rowerzystów,
-na ścieżce pieszo-rowerowej w okolicy lotniska,
 
 
-na ścieżce pieszo-rowerowej na ul. Młynówka i ul Schumana
-na kładkach na potoku Czarny Dunajec.
 
 
Gmina Nowy Targ:
 
Zaawansowane są także prace budowlane związane z budową ścieżki rowerowej od Pyzówki do Klikuszowej. Na większości odcinków wynoszą one już  ponad 90%. 
 
Rozpoczęła się również budowa strefy aktywnego wypoczynku nad jeziorem w Krauszowie. 
 
Gmina Łapsze Niżne:
 
W listopadzie 2019 r. Gmina Łapsze Niżne zakończyła budowę wiat odpoczynku przy Szlaku wokół Tatr w Łapszach Niznych i w Kacwinie.
 
     
 
Aktualnie w Gminie Łapsze Niżne realizowane są inwestycje polegające na:
 

- remoncie dwóch zabytkowych sypańców w Kacwinie,

-adaptacji poddasza Domu Ludowego w Łapszach Niżnych na muzeum przyrodnicze oraz wykonaniem w nim ekspozycji multimedialnej,

-remoncie ścieżki rowerowej „Pod Upłoz”.

Fot. archiwum partnerów, Marcin Kolasa, www.tp24.pl (zdjęcie remontowanej kładki), www.e-gify.pl (obrazek główny)
 
Inwestycje są częścią projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr-etap III” wdrażanego wspólnie przez 9 partnerów z Polski i ze Słowacji w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja.
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego