Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Aktualności

11.06.2013 - Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie nowelizacji rozporządzenia dotyczącego EUWT

Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie nowelizacji rozporządzenia dotyczącego EUWT
Na trójstronnym posiedzeniu w dniu 27 maja 2013 r. w ramach negocjacji międzyinstytucjonalnych Parlament Europejski, Rada i Komisja uzgodniły zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1082/2006 w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. 
więcej

03.06.2013 - Polsko-słowacka strategia działania EUWT TATRY na lata 2014-2020

Polsko-słowacka strategia działania EUWT TATRY na lata 2014-2020
Związek Euroregion „Tatry” rozpoczyna realizację mikroprojektu pt. Polsko-słowacka strategia działania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY na lata 2014-2020 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
więcej

21.05.2013 - Konferencja pt. "Współpraca transgraniczna w nowej perspektywie 2014-2020"

Konferencja pt. "Współpraca transgraniczna w nowej perspektywie 2014-2020"
W dniu 15 maja 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odbyła się konferencja pt. „Współpraca transgraniczna w nowej perspektywie 2014-2020”.
więcej

30.04.2013 - Warsztaty informacyjne na temat EUWT TATRY po stronie słowackiej

Warsztaty informacyjne na temat EUWT TATRY po stronie słowackiej
W dniu 23 kwietnia 2013 r. w Trstenie odbyły się warsztaty informacyjne na temat Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY zorganizowane w ramach XIX Kongresu Združenia Region „Tatry”.
więcej

12.04.2013 - XIX Kongres Związku Euroregion „Tatry”

XIX Kongres Związku Euroregion „Tatry”
Dnia 4 kwietnia 2013 r. w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce obradował XIX Kongres Związku Euroregion „Tatry", który ponownie jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie przystąpienia do EUWT i projekty Konwencji i Statut.
więcej

28.03.2013 - Prezentacja Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY w Euroregionie Silesia

Prezentacja Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY w Euroregionie Silesia
W dniu 27 marca 2013 r. Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” Bogusław Waksmundzki oraz Dyrektor Biura Antoni Nowak uczestniczyli w 2. spotkaniu polsko-czeskiej grupy roboczej Euroregionu Silesia do spraw EUWT, które odbyło się w Raciborzu. Podczas spotkania zaprezentowali oni prace Euroregionu "Tatry" nad utworzeniem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY, które aktualnie znajdują się w końcowym etapie. Będzie to pierwsze EUWT na polskich...
więcej
pierwsza 1 ... 47 48 49 50 51 ... 54 ostatnia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego