Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Posiedzenie Zgromadzenia EUWT TATRY

W dniu 23 stycznia 2014 r. w Domu Słowacko-Polskich Spotkań Euroregionu „Tatry” w Kieżmarku odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o.

Podczas spotkania Dyrektor przedłożyła informację na temat działalności Ugrupowania w okresie od 14.08.2013 r., w tym także starań o udział EUWT TATRY w zarządzaniu Funduszem Mikroprojektów w ramach nowego programu współpracy transgranicznej PL-SK 2014-2020.

Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej w 2014 roku oraz zatwierdziło budżet i plan działania EUWT TATRY w 2014 roku. Ponadto przyjęte zostały regulaminy działania Dyrektora i Rady Nadzorczej Ugrupowania.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego