Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Działa już 45 EUWT - Komitet Regionów opublikował sprawozdanie monitorujące za 2013 rok

Komitet Regionów podsumował działania funkcjonujących już 45 Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej (EUWT) oraz kolejnych 15 ustanowionych w 2013 r. Wśród nich jest EUWT TATRY utworzone 14.08.2013 roku przez Związek Euroregion "Tatry" i Stowarzyszenie Region "Tatry". Na dorocznym posiedzeniu Platformy EUWT w dniu 18 lutego br. jej koordynator Herwig Van Staa przedstawił "Sprawozdanie monitorujące EUWT za 2013 r. – w kierunku nowej polityki spójności”.

W sprawozdaniu podsumowano rolę, jaką mają odgrywać europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej w nowej polityce spójności w okresie programowania 2014–2020. Około 10 ugrupowań ogłosiło, że planuje wziąć udział we wspólnych planach działania, 15 ma zamiar działać jako władze lokalne drugiego szczebla w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, a 9 chce realizować działania dotyczące transgranicznego rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność. 4 EUWT mają zamiar działać jako instytucja zarządzająca podczas wdrażania programów. W sumie 21 ugrupowań zgłosiło udział w przygotowaniach dotyczących programów operacyjnych na poziomie krajowym i regionalnym.

W dokumencie omawia się różne aspekty ugrupowań. Zawiera on ogólne informacje na temat personelu zatrudnionego bezpośrednio przez ugrupowania oraz środków wydanych przez nie z funduszy unijnych. Ponadto sprawozdanie zawiera wykres ogólnie przedstawiający działania realizowane przez poszczególne ugrupowania. Szczegółowy schemat pozwala ekspertom, naukowcom i społeczeństwu dowiedzieć się, które EUWT są obecnie zaangażowane w politykę zdrowotną, transport, zatrudnienie, kulturę i inne dziedziny, a także w inicjatywy przewodnie strategii „Europa 2020”. Ponadto sprawozdanie zawiera podsumowanie nowych elementów zmienionego rozporządzenia w sprawie EUWT oraz pełną listę ustanowionych EUWT uporządkowanych według dziedziny działalności.

 

Źrodło: portal Komitetu Regionów


Sprawozdanie monitorujące EUWT za 2013 rok (wersja pełna w języku angielskim) pdf

Streszczenie w języku polskim  pdf

Súhrn v v slovenčine pdf

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego