Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Partnerzy projektu:

Podziel się z innymi:

Szlak wokół Tatr – tyle do odkrycia

Mikroprojekt stanowi kolejny etap budowy wspólnego, polsko-słowackiego produktu turystycznego jakim jest Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr. Realizację działań projektowych w ramach mikroprojektu pt. Szlak wokół Tatr – tyle do odkrycia zaplanowano od 01.05.2018 r.  do 31.10.2019 r. W ramach tego mikroprojektu Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY pełni rolę tzw. BENEFICJENTA JEDYNEGO. Wartość mikroprojektu wynosi 97.360,65 EUR w tym przyznane za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) z Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020  to: 82.765,55 EUR.

Zaplanowane działania stanowią istotny element koncepcji rozwoju produktu turystycznego Szlaku wokół Tatr, jako atrakcyjnej oferty i są niezbędnym elementem jego rozpoznawalności.

logotypy

DLACZEGO REALIZUJEMY MIKROPROJEKT?

Od 2 lat mieszkańcy i turyści mogą korzystać z infrastruktury rowerowej Szlaku wokół Tatr. Obejmuje on już 100 km gotowych ścieżek rowerowych w Polsce i na Słowacji, a kolejne 60 jest w trakcie budowy. To polsko-słowackie przedsięwzięcie Euroregionu „Tatry”, realizowane przez wiele samorządów oraz EUWT TATRY już dziś cieszy się wielką popularnością. Rocznie korzysta z niego ok. 70.000 osób – mieszkańców i turystów, rowerzystów, rolkarzy, nartorolkarzy, biegaczy, a zimą narciarzy biegowych z Polski i ze Słowacji. Szlak wokół Tatr jest magnesem przyciągającym mieszkańców i turystów, ponieważ łączy dwie funkcje – aktywny wypoczynek oraz bezpieczne zwiedzanie na rowerze mało dotychczas znanych, a atrakcyjnych pod względem historycznym, kulturowym, przyrodniczym krain geograficznych położnych wokół Tatr. Cała trasa została tak zaplanowana, iż przebiega w pobliżu 15 zabytkowych obiektów wpisanych na Listę UNESCO, można tu podziwiać budownictwo drewniane, sztukę ludową, żywy folklor, zespoły staromiejskie, zamki, drewniane kościółki i cerkwie. Znajduje się tu aż 9 parków narodowych i 2 parki krajobrazowe, ponad 100 rezerwatów przyrody, 130 obszarów wpisanych do sieci Natura 2000. Trasy Szlaku są przyjazne dla użytkowników, ponieważ budowane są niezależnie od dróg.

Ta nowa forma wykorzystania i udostępniania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza, jaką jest Szlak wokół Tatr wpisuje się w aktualne trendy spędzania wolnego czasu. Niestety pomimo swojej popularności i bardzo dobrych recenzji dotyczących jakości budowanej infrastruktury wciąż jeszcze nie odpowiada ona w pełni na potrzeby użytkowników. Wskazują na to przekazywane EUWT TATRY opinie użytkowników na temat tego produktu. Wyraźnie podkreślają oni potrzebę wykonania spójnego i jednolitego oznakowania tras rowerowych Szlaku wokół Tatr, które ułatwią dotarcie do kulturowych i przyrodniczych atrakcji. Brakuje także systemu miejsc przyjaznych rowerzystom na Szlaku. Niewystarczające są również zintegrowane działania promujące dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze na Szlaku prowadzone przez podmioty odpowiedzialne za jego powstawanie i funkcjonowanie. Stanowi to czynnik ograniczający zrównoważone wykorzystanie zasobów kulturowo-przyrodniczych  położonych na Szlaku wokół Tatr i utrudnia rozpoznawalność Szlaku jako polsko-słowackiego produktu turystycznego.

Niniejszy projekt odpowiada na potrzebę takich działań - ma służyć rozwojowi Szlaku wokół Tatr jako atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu i poznawania dziedzictwa pogranicza. Uzupełnienie i poszerzenie oferty  umożliwiającej poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych obszarów wokół Tatr w ramach jednego produktu przyczyni się do lepszego wykorzystania potencjału pogranicza przez mieszkańców i turystów i skutecznie podniesie poziom atrakcyjności polskich i słowackich regionów położonych wokół Tatr. Użytkownicy z Polski i ze Słowacji otrzymają nareszcie kompletny: oznakowany i rozpoznawalny produkt turystyczny, który pozwala na ciekawe spędzenie wolnego czasu osobom w różnym wieku i o różnej kondycji fizycznej. A Szlak wokół Tatr zyska użytkowników, którzy jeszcze w większym stopniu docenią dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe pogranicza.

CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ?

Naszym celem jest ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI ORAZ POZIOMU ZRÓWNOWAŻONEGO WYKORZYSTANIA DZIEDZICTWA POLSKICH I SŁOWACKICH REGIONÓW POŁOŻONYCH NA HISTORYCZNO-KULTUROWO-PRZYRODNICZYM SZLAKU WOKÓŁ TATR PRZEZ MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW.

Dążymy do niego poprzez:

ü rozwój Szlaku wokół Tatr–wspólnego polsko-słowackiego produktu turystycznego opartego o dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze jako atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu i poznawania dziedzictwa pogranicza,

ü upowszechnianie wiedzy o unikalnych zasobach kulturowych i przyrodniczych pogranicza polsko-słowackiego położonych na Szlaku wokół Tatr,

ü wzmocnienie współpracy pomiędzy polskimi i słowackimi samorządami odpowiedzialnymi za powstawanie i funkcjonowanie Szlaku wokół Tatr w zakresie rozwoju, promocji turystyki rowerowej i dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

JAKIE ZAPLANOWALIŚMY DZIAŁANIA?

Wykonanie spójnego oznakowania Szlaku wokół Tatr oraz stworzenie systemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Szlaku wokół Tatr

W ramach tego zadania wykonane zostanie JEDNOLITE, SPÓJNE OZNAKOWANIE POLSKO-SŁOWACKIEGO HISTORYCZNO-KULTUROWO-PRZYRODNICZEGO SZLAKU WOKÓŁ TATR NA ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 250 KM. Przybliży ono informacje o walorach kulturowych i przyrodniczych znajdujących się na Szlaku, ułatwi korzystanie ze Szlaku i zapewni jego ciągłość na tych odcinkach, na których nie ma możliwości wybudowania samodzielnych tras rowerowych.

Stworzony zostanie także SYSTEM MIEJSC PRZYJAZNYCH ROWERZYSTOM (MPR) obejmujący ok. 50 obiektów. MPR-y to rekomendacje, które przyznawane będą miejscom w pobliżu Szlaku w kilku kategoriach (np. atrakcje turystyczne, obiekty noclegowe). Obiekty, które pozytywnie przejdą audyt i uzyskają rekomendacje otrzymają bezpłatny certyfikat, tabliczkę stanowiącą znak rozpoznawczy MPR i zostaną umieszczone w ogólnodostępnej bazie danych na stronie Szlaku.

Działaniem finalnym będzie zastrzeżenie LOGO, NAZWY I SLOGANU HISTORYCZNO-KULTUROWO-PRZYRODNICZEGO SZLAKU WOKÓŁ TATR.

Otwarty konkurs fotograficzny „Foto-cykliści. Odkrywamy tajemnice naszego regionu na rowerze”

INTERNETOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY adresowany będzie do wszystkich mieszkańców i turystów odwiedzających pogranicze, którzy korzystają lub będą chcieli skorzystać ze ścieżek rowerowych Szlaku wokół Tatr i w ten sposób poznawać nieodkryte lub mało znane miejsca pogranicza.  Wręczenie nagród i prezentacja nagrodzonych fotografii odbędzie się podczas cyklistycznego spotkania rowerowego w Nowym Targu. Spotkanie będzie prowadzone przez osoby, które zwiedzają świat np. na rowerze/rolkach/nartorolkach, zajmują się profesjonalnie turystyką.

Zwycięskie fotografie zostaną zamieszczone zostaną w kalendarzu rowerowym na rok 2019 r., który wydany zostanie w 500 egz.

Warsztaty szkoleniowe – jak rozwijać i promować wspólny produkt turystyczny

Profesjonalne budowanie i promowanie produktu turystycznego wymaga wiedzy i umiejętności oraz znajomości nowoczesnych narzędzi umożliwiających dotarcie do jak największego grona odbiorców. Istotne znacznie ma również wzmocnienie współpracy i skoordynowanie działań prowadzonych przez podmioty zaangażowane w rozwój Szlaku wokół Tatr. Dlatego dla przedstawicieli polskich i słowackich samorządów, które od lat angażują się w budowę Szlaku wokół Tatr, Euroregionu „Tatry”, który zainicjował i koordynuje to przedsięwzięcie i EUWT TATRY– zostaną zorganizowane w Nowym Targu WSPÓLNE WARSZTATY SZKOLENIOWE, prowadzone przez specjalistę z zakresu marketingu, kreowania produktu turystycznego itp.

Zintegrowana kampania promocyjna Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr

Duża popularność Szlaku wokół Tatr oraz trwająca jego rozbudowa wymaga prowadzenia nieustannych i ciekawych działań promocyjnych. Wśród tych zaplanowanych w ramach mikroprojektu warto wymienić:

-BLOG SZLAKU WOKÓŁ TATR  - ma to być klasyczna, ale zarazem zaskakująca propozycja podróżniczo-lifestylowa o kulturowych i przyrodniczych atrakcjach Szlaku wokół Tatr przedstawiona przez miłośnika rowerowych wypraw i adresowana przede wszystkim do użytkowników internetu.

-TARGI TURYSTYCZNE -  Szlak wokół Tatr wraz z jego atrakcjami prezentowany będzie na targach turystycznych w Warszawie pn. „World Travel Show”.

-FOLDER INFORMACYJNY o atrakcjach regionów, przez które prowadzą trasy Szlaku wokół Tatr.

Zarządzanie i promocja mikroprojektu-EUWT TATRY

Zadanie dodatkowe obejmować będzie wszystkie działania związane z procesem wdrażania, monitorowania,  rozliczenia i promocji mikroprojektu. Za zarządzanie mikroprojektem odpowiadać będzie Zespół Zarządzający.

JAKIE BĘDĄ EFEKTY?

-mieszkańcy i turyści zostaną zachęceni do odkrywania pogranicza i poznawania na rowerze niepowtarzalnych miejsc o walorach krajobrazowych, kulturowych, historycznych i przyrodniczych wokół Tatr,

-wzrośnie zainteresowania miejscami nie tylko tymi bardzo znanymi, ale i miejscami jeszcze nie do końca odkrytymi,

-powstanie system Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Szlaku wokół Tatr,

-dzięki wykonaniu jednolitego oznakowania oraz zastrzeżeniu loga i sloganu Szlak wokół Tatr stanie się rozpoznawalnym na skalę międzynarodową  produktem turystycznym,

-wykonane oznakowanie i system Miejsc Przyjaznych Rowerzystom ułatwi i uporządkuje ruch turystyczny,

-tajniki promowania i rozwijania produktu turystycznego poznane przez przedstawicieli polskich i słowackich samorządów w trakcie wspólnych warsztatów i będąca ich efektem zacieśniona współpraca zostaną wykorzystane przez nich w codziennej pracy na pograniczu

  ZWIĘKSZY SIĘ LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE SZLAKU WOKÓŁ TATR  NA CO DZIEŃ


JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Informacji o mikroprojekcie udzielają  Agnieszka Pyzowska i Anna Sowińska

Kontakt: info@euwt-tatry.eu, www.euwt-tatry.eu

 

 

 

AKTUALNOŚCI

01.10.2019 - Nabór do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr

Nabór do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zaprasza do udziału w otwartym i nieodpłatnym systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr.   Zgłoszenia mogą przesyłać: 1. Obiekty noclegowe – obiekty świadczące usługi krótkotrwałego wynajmu miejsc noclegowych, całoroczne, jak i sezonowe (np. hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, zajazdy, motele, agroturystyka, pokoje gościnne i kwatery prywatne, pola namiotowe, campingi); 2. Obiekty...
więcej

29.04.2019 - Pokonkursowa wystawa fotografii

Pokonkursowa wystawa fotografii
Podczas finału polsko-słowackiego konkursu fotograficznego „Foto-cykliści na Szlaku wokół Tatr” zaprezentowana została wystawa fotografii laureatów i finalistów konkursu.Aktualnie można ją obejrzeć w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu, ul. Sobieskiego 2.
więcej

27.04.2019 - Finał konkursu fotograficznego!

Finał konkursu fotograficznego!
Laureaci i finaliści konkursu fotograficznego „Foto-cykliści na Szlaku wokół Tatr” odebrali zasłużone nagrody i upominki. 
więcej

12.04.2019 - Spotkanie rowerowe dla wszystkich miłośników dwóch kółek!

Spotkanie rowerowe dla wszystkich miłośników dwóch kółek!
Zapraszamy na spotkanie rowerowe, które odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz. 16.30 w hotelu Casa w Nowym Targu, ul. Królowej Jadwigi 17.
więcej

10.04.2019 - Kalendarz Szlaku wokół Tatr

Kalendarz Szlaku wokół Tatr
Dostępny jest kalendarz rowerowy Szlaku wokół Tatr! Wydawnictwo jest bezpłatne i można je otrzymać w biurze Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY w Nowym Targu, ul. Sobieskiego 2.
więcej

24.10.2018 - Wyniki głosowania w konkursie fotograficznym

Wyniki głosowania w konkursie fotograficznym
Wszystkich czekających z niecierpliwością na wyniki konkursu fotograficznego informujemy, że najwięcej głosów zdobyły i znalazły się na podium następujące fotografie:   1. miejsce – foto nr 14 - autor Matúš Godala 2. miejsce – foto nr 20 - autorka Urszula Jaskierska 3. miejsce – foto nr 19 - autorka Apolonia Bogusiak   W sumie w internetowym głosowaniu na 22 finałowe fotografie oddano 3625 głosów. Wszystkim finalistom, a zwłaszcza zwycięzcom gratulujemy...
więcej
pierwsza 1 2 ostatnia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego