Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Szlak wokół Tatr – tyle do odkrycia

Mikroprojekt stanowił kolejny etap budowy wspólnego, polsko-słowackiego produktu turystycznego jakim jest Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr. Realizację działań projektowych w ramach mikroprojektu pt. Szlak wokół Tatr – tyle do odkrycia zaplanowano od 01.05.2018 r.  do 31.10.2019 r. W ramach tego mikroprojektu Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY pełniło rolę tzw. BENEFICJENTA JEDYNEGO. Zakontraktowana wartość mikroprojektu wynosiła 97.360,65 EUR w tym przyznane za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) z Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020  - 82.765,55 EUR.

Zaplanowane działania stanowiły istotny element koncepcji rozwoju produktu turystycznego Szlaku wokół Tatr, jako atrakcyjnej oferty i były niezbędnym elementem jego rozpoznawalności.

logotypy

DLACZEGO REALIZOWALIŚMY MIKROPROJEKT?

Od 2015 r. mieszkańcy i turyści mogą korzystać z infrastruktury rowerowej Szlaku wokół Tatr. Obejmuje on już ponad 150 km gotowych ścieżek rowerowych w Polsce i na Słowacji. To polsko-słowackie przedsięwzięcie Euroregionu „Tatry”, realizowane przez wiele samorządów oraz EUWT TATRY  cieszy się wielką popularnością. Rocznie korzysta z niego kilkaset tysięcy osób – mieszkańców i turystów, rowerzystów, rolkarzy, nartorolkarzy, biegaczy, a zimą narciarzy biegowych z Polski i ze Słowacji. Szlak wokół Tatr jest magnesem przyciągającym mieszkańców i turystów, ponieważ łączy dwie funkcje – aktywny wypoczynek oraz bezpieczne zwiedzanie na rowerze mało dotychczas znanych, a atrakcyjnych pod względem historycznym, kulturowym, przyrodniczym krain geograficznych położnych wokół Tatr. Cała trasa została tak zaplanowana, iż przebiega w pobliżu 15 zabytkowych obiektów wpisanych na Listę UNESCO, można tu podziwiać budownictwo drewniane, sztukę ludową, żywy folklor, zespoły staromiejskie, zamki, drewniane kościółki i cerkwie. Znajduje się tu aż 9 parków narodowych i 2 parki krajobrazowe, ponad 100 rezerwatów przyrody, 130 obszarów wpisanych do sieci Natura 2000. Trasy Szlaku są przyjazne dla użytkowników, ponieważ budowane są niezależnie od dróg.

Ta nowa forma wykorzystania i udostępniania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza, jaką jest Szlak wokół Tatr wpisuje się w aktualne trendy spędzania wolnego czasu. Niestety pomimo swojej popularności i bardzo dobrych recenzji dotyczących jakości budowanej infrastruktury wciąż jeszcze nie odpowiada ona w pełni na potrzeby użytkowników. Wskazują na to przekazywane EUWT TATRY opinie użytkowników na temat tego produktu. W 2017 roku wyraźnie podkreślali oni potrzebę wykonania spójnego i jednolitego oznakowania tras rowerowych Szlaku wokół Tatr, które ułatwią dotarcie do kulturowych i przyrodniczych atrakcji. Brakowało także systemu miejsc przyjaznych na Szlaku. Niewystarczające byy również zintegrowane działania promujące dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze na Szlaku prowadzone przez podmioty odpowiedzialne za jego powstawanie i funkcjonowanie. Stanowiło to czynnik ograniczający zrównoważone wykorzystanie zasobów kulturowo-przyrodniczych  położonych na Szlaku wokół Tatr i utrudniało rozpoznawalność Szlaku jako polsko-słowackiego produktu turystycznego.

Niniejszy projekt odpowiadał na potrzebę takich działań - służył rozwojowi Szlaku wokół Tatr jako atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu i poznawania dziedzictwa pogranicza. Uzupełnienie i poszerzenie oferty  umożliwiającej poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych obszarów wokół Tatr w ramach jednego produktu przyczyniło się do lepszego wykorzystania potencjału pogranicza przez mieszkańców i turystów i skutecznie podniosło poziom atrakcyjności polskich i słowackich regionów położonych wokół Tatr. Użytkownicy z Polski i ze Słowacji otrzymali nareszcie kompletny: oznakowany i rozpoznawalny produkt turystyczny, który pozwala na ciekawe spędzenie wolnego czasu osobom w różnym wieku i o różnej kondycji fizycznej. A Szlak wokół Tatr jak pokazują badania natężenia ruchu rowerowego zyskał użytkowników, którzy jeszcze w większym stopniu doceniają dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe pogranicza.

CO OSIĄGNĘLIŚMY?

Naszym celem było ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI ORAZ POZIOMU ZRÓWNOWAŻONEGO WYKORZYSTANIA DZIEDZICTWA POLSKICH I SŁOWACKICH REGIONÓW POŁOŻONYCH NA HISTORYCZNO-KULTUROWO-PRZYRODNICZYM SZLAKU WOKÓŁ TATR PRZEZ MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW.

Dążyliśmy do niego poprzez:

-rozwój Szlaku wokół Tatr–wspólnego polsko-słowackiego produktu turystycznego opartego o dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze jako atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu i poznawania dziedzictwa pogranicza,

-upowszechnianie wiedzy o unikalnych zasobach kulturowych i przyrodniczych pogranicza polsko-słowackiego położonych na Szlaku wokół Tatr,

-wzmocnienie współpracy pomiędzy polskimi i słowackimi samorządami odpowiedzialnymi za powstawanie i funkcjonowanie Szlaku wokół Tatr w zakresie rozwoju, promocji turystyki rowerowej i dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

JAKIE ZREALIZOWALIŚMY DZIAŁANIA?

Wykonanie spójnego oznakowania Szlaku wokół Tatr oraz stworzenie systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr

W ramach tego zadania wykonane zostalo JEDNOLITE, SPÓJNE OZNAKOWANIE POLSKO-SŁOWACKIEGO HISTORYCZNO-KULTUROWO-PRZYRODNICZEGO SZLAKU WOKÓŁ TATR NA ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 250 KM. Przybliża ono informacje o walorach kulturowych i przyrodniczych znajdujących się na Szlaku, ułatwia korzystanie ze Szlaku i zapewnia jego ciągłość na tych odcinkach, na których nie ma możliwości wybudowania samodzielnych tras rowerowych.

Stworzony został także SYSTEM MIEJSC PRZYJAZNYCH (MP) obejmujący 50 obiektów. MP to rekomendacje, które przyznane zostały miejscom w pobliżu Szlaku w kilku kategoriach (np. atrakcje turystyczne, obiekty noclegowe). Obiekty, które pozytywnie przeszły audyt i uzyskały rekomendacje otrzymały bezpłatny certyfikat, tabliczkę stanowiącą znak rozpoznawczy MP i zostały umieszczone w ogólnodostępnej bazie danych na stronie Szlaku.

Zastrzeżono również  LOGO I SLOGAN HISTORYCZNO-KULTUROWO-PRZYRODNICZEGO SZLAKU WOKÓŁ TATR.

Otwarty konkurs fotograficzny „Foto-cykliści. Odkrywamy tajemnice naszego regionu na rowerze”

INTERNETOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY adresowany był do wszystkich mieszkańców i turystów odwiedzających pogranicze, którzy korzystając ze ścieżek rowerowych Szlaku wokół Tatr poznawali nieodkryte lub mało znane miejsca pogranicza.  Wręczenie nagród i prezentacja nagrodzonych fotografii odbyła się podczas cyklistycznego spotkania rowerowego w Nowym Targu. Spotkanie było prowadzone przez pana Szymona Nitkę - profesjonalnego blogera przemierajacego Europę na rowerze.

Zwycięskie fotografie zostały  zamieszczone  w kalendarzu rowerowym na rok 2019 r., który wydany został w 500 egz.

Warsztaty szkoleniowe – jak rozwijać i promować wspólny produkt turystyczny

Profesjonalne budowanie i promowanie produktu turystycznego wymaga wiedzy i umiejętności oraz znajomości nowoczesnych narzędzi umożliwiających dotarcie do jak największego grona odbiorców. Istotne znacznie ma również wzmocnienie współpracy i skoordynowanie działań prowadzonych przez podmioty zaangażowane w rozwój Szlaku wokół Tatr. Dlatego dla przedstawicieli polskich i słowackich samorządów, które od lat angażują się w budowę Szlaku wokół Tatr, Euroregionu „Tatry”, który zainicjował i koordynuje to przedsięwzięcie i EUWT TATRY– zostały zorganizowane w dniu 30.10.2019 r. w Nowym Targu WSPÓLNE WARSZTATY SZKOLENIOWE, prowadzone przez specjalistę z zakresu marketingu i kreowania produktu turystycznego.

Zintegrowana kampania promocyjna Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr

Duża popularność Szlaku wokół Tatr oraz trwająca jego rozbudowa wymaga prowadzenia nieustannych i ciekawych działań promocyjnych. Wśród tych zrealizowanych w ramach mikroprojektu warto wymienić:

-BLOG SZLAKU WOKÓŁ TATR  - jest to klasyczna, ale zarazem zaskakująca propozycja podróżniczo-lifestylowa o kulturowych i przyrodniczych atrakcjach Szlaku wokół Tatr przedstawiona przez miłośnika rowerowych wypraw i adresowana przede wszystkim do użytkowników internetu.

-TARGI TURYSTYCZNE -  Szlak wokół Tatr wraz z jego atrakcjami prezentowany był na targach turystycznych w adarzynie koło Warszawy pn. „World Travel Show”.

-FOLDER INFORMACYJNY o atrakcjach regionów, przez które prowadzą trasy Szlaku wokół Tatr.

Zarządzanie i promocja mikroprojektu-EUWT TATRY

Zadanie dodatkowe obejmowało wszystkie działania związane z procesem wdrażania, monitorowania,  rozliczenia i promocji mikroprojektu. Za zarządzanie mikroprojektem odpowiadał Zespół Zarządzający.

JAKIE SĄ EFEKTY?

-mieszkańcy i turyści zostali zachęceni do odkrywania pogranicza i poznawania na rowerze niepowtarzalnych miejsc o walorach krajobrazowych, kulturowych, historycznych i przyrodniczych wokół Tatr,

-wzrosło zainteresowanie miejscami nie tylko tymi bardzo znanymi, ale i miejscami jeszcze nie do końca odkrytymi,

-powstał system Miejsc Przyjaznych  na Szlaku wokół Tatr,

-dzięki wykonaniu jednolitego oznakowania oraz zastrzeżeniu loga i sloganu Szlak wokół Tatr stał się rozpoznawalnym na skalę międzynarodową  produktem turystycznym,

-wykonane oznakowanie i system Miejsc Przyjaznych Rowerzystom ułatwia i porządkuje ruch turystyczny,

-tajniki promowania i rozwijania produktu turystycznego poznane przez przedstawicieli polskich i słowackich samorządów w trakcie wspólnych warsztatów i będąca ich efektem zacieśniona współpraca są wykorzystywane przez nich w codziennej pracy na pograniczu.

  ZWIĘKSZA SIĘ LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE SZLAKU WOKÓŁ TATR  NA CO DZIEŃ


JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Informacji o mikroprojekcie udzielają  Agnieszka Pyzowska i Anna Sowińska

Kontakt: info@euwt-tatry.eu, www.euwt-tatry.eu

 

 

 

AKTUALNOŚCI</

12.04.2019 - Spotkanie rowerowe dla wszystkich miłośników dwóch kółek!

Spotkanie rowerowe dla wszystkich miłośników dwóch kółek!
Zapraszamy na spotkanie rowerowe, które odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz. 16.30 w hotelu Casa w Nowym Targu, ul. Królowej Jadwigi 17.
więcej

10.04.2019 - Kalendarz Szlaku wokół Tatr

Kalendarz Szlaku wokół Tatr
Dostępny jest kalendarz rowerowy Szlaku wokół Tatr! Wydawnictwo jest bezpłatne i można je otrzymać w biurze Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY w Nowym Targu, ul. Sobieskiego 2.
więcej

24.10.2018 - Wyniki głosowania w konkursie fotograficznym

Wyniki głosowania w konkursie fotograficznym
Wszystkich czekających z niecierpliwością na wyniki konkursu fotograficznego informujemy, że najwięcej głosów zdobyły i znalazły się na podium następujące fotografie:   1. miejsce – foto nr 14 - autor Matúš Godala 2. miejsce – foto nr 20 - autorka Urszula Jaskierska 3. miejsce – foto nr 19 - autorka Apolonia Bogusiak   W sumie w internetowym głosowaniu na 22 finałowe fotografie oddano 3625 głosów. Wszystkim finalistom, a zwłaszcza zwycięzcom gratulujemy...
więcej

22.10.2018 - Ogromne zainteresowanie Szlakiem wokół Tatr na World Travel Show 2018!

Ogromne zainteresowanie Szlakiem wokół Tatr na World Travel Show 2018!
Tym razem przedstawiciele EUWT TATRY zapraszali na Szlak wokół Tatr w trakcie międzynarodowych targów turystycznych World Travel Show 2018, które odbyły się w dniach 19 – 21 października br. w Nadarzynie. 
więcej

18.10.2018 - Szlak wokół Tatr na międzynarodowych targach turystycznych WORLD TRAVEL SHOW!

Szlak wokół Tatr na międzynarodowych targach turystycznych WORLD TRAVEL SHOW!
Już jutro zapraszamy Was do odwiedzenia stoiska Szlaku wokół Tatr na międzynarodowych targach turystycznych WORLD TRAVEL SHOW w Warszawie!
więcej

26.09.2018 - Konkurs "Foto-cykliści na Szlaku wokół Tatr" - głosowanie internetowe

Konkurs "Foto-cykliści na Szlaku wokół Tatr" - głosowanie internetowe
Rozpoczynamy głosowanie internetowe w konkursie "Foto-cykliści na Szlaku wokół Tatr". Raz jeszcze dziękujemy za przesłane zgłoszenie do konkursu. Otrzymaliśmy w sumie 163 fotografie. Spośród zdjęć spełniających wymagania regulaminu jury wybrało 22 fotografie, na które teraz możecie głosować w internecie. Głosowanie trwa do 5 października. 12 fotografii, które uzyskają najwięcej głosów zostanie opublikowanych w kalendarzu rowerowym o Szlaku wokół Tatr na...
więcej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego