Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Warsztaty "Skuteczni we współpracy transgranicznej, czyli jak zostać polsko-słowackim liderem"

Jeśli chcą Państwo zdobyć praktyczne umiejętności budowania z partnerami z zagranicy wysokiej jakości współpracy, wzmocnić swoje kompetencje komunikacyjne, uporządkować wiedzę i umiejętności w zakresie rozwiązywania wspólnych problemów poprzez przygotowanie dobrych projektów i skuteczną ich realizację, to już dziś zgłoście się na warsztaty organizowane w dniu 30.11.2016 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu.


Warsztaty przeznaczone są dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej z obszaru Euroregionu „Tatry”, którzy odpowiadają za przygotowanie i realizację transgranicznych projektów. Adresatami szkolenia są w szczególności osoby podejmujące na co dzień współpracę z partnerami zagranicznymi, zwłaszcza z drugiej strony granicy, dążące do poprawy jakości prowadzonej współpracy w celu skutecznej realizacji wspólnych przedsięwzięć i skutecznego rozwiązywania problemów, które bezpośrednio dotyczą społeczności lokalnych pogranicza.


Dzięki warsztatom dowiedzą się Państwo:

 • jak wzmacniać codzienną współpracę transgraniczną samorządów polsko-słowackiego pogranicza?
 • jak działania realizowane przez Euroregionu „Tatry” i EUWT TATRY wspierają transgraniczne partnerstwa?
 • dlaczego mikroprojekty pozwalają rozwijać partnerską współpracę samorządów?
 • jak się komunikować  z partnerem słowackim/polskim, czyli jakie językowe dylematy i pułapki czyhają we współpracy polskich i słowackich partnerów?
 • jak dobry pomysł przełożyć na dobry projekt?
 • co to jest myślenie zadaniowe i jak je realizować we wspólnych projektach?
 • jak unikać błędów w przygotowaniu wspólnych polsko-słowackich projektów?


Warunki uczestnictwa w warsztatach:

 • Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.
 • O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Warsztaty prowadzone będą w języku polskim. Zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne na język słowacki.
 • Počas konferencie bude zabezpečené simultánne tlmočenie z/do poľštiny a slovenčiny.
 • Organizator warsztatów zapewnia wyżywienie oraz materiały warsztatowe.
 • Uczestnicy we własnym zakresie ponoszą koszty dojazdu na warsztaty i koszty ewentualnego zakwaterowania.


Zgłoszenia uczestnictwa:

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz rejestracyjny on-line dostępny tutaj https://goo.gl/forms/sLsflmrLcLT0m5bJ2

Program warsztatów:PdfWarsztaty realizowane są w ramach projektu pt. „Udział samorządu terytorialnego polsko-słowackiego pogranicza w rozwijaniu regionalnej współpracy międzynarodowej” współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej w ramach konkursu ofert pn. „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2016”Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego