Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Konferencja pt. „Partnerstwo we współdziałaniu. Samorządowy wymiar współpracy międzynarodowej na polsko-słowackim pograniczu”

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zaprasza do udziału w konferencji pt. „Partnerstwo we współdziałaniu. Samorządowy wymiar współpracy międzynarodowej na polsko-słowackim pograniczu”, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu.

Tematyka konferencju koncentruje się na roli współpracy samorządów pogranicza polsko-słowackiego w systemie prawnym i polityce zagranicznej państwa oraz roli zinstytucjonalizowanych form współpracy jednostek samorządu terytorialnego takich jak euroregiony lub Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej w realizacji współpracy międzynarodowej. W szczególny sposób jest ona widoczna w zakresie europejskiej współpracy terytorialnej, która na co dzień realizuje się w licznych wspólnych projektach, przedsięwzięciach, inicjatywach samorządów. Przez lata współpraca ta i jej zakres zmieniały się, ewaluowały na coraz wyższy poziom prawny i organizacyjny, uzyskiwały nowe możliwości wsparcia. Warto o tym przypomnieć pokazując dotychczasowe osiągnięcia samorządów polsko-słowackiego pogranicza w zakresie współpracy oraz potencjał samorzadów i instytucji typu euroregion czy EUWT w dalszym wzmacnianiu międzynarodowej współpracy i partnerstw samorządów. Jest to widoczne na przykładzie strategicznego projektu budowy Szlaku rowerowego wokół Tatr, zainicjowanego przez Euroregion „Tatry”, realizowanego przez kilkanaście polskich i słowackich samorządów, koordynowanego przez EUWT TATRY.

Zaplanowane wystąpienia, prezentacje, referaty polskich i słowackich ekspertów pozwolą na usystematyzowanie wiedzy od aspektów prawnych poprzez analizę dotychczasowych doświadczeń oraz określenie perspektyw. Dyskusja i wypracowanie wspólnych wniosków będą mogły stanowić  narzędzie dla władz lokalnych, regionalnych i państwowych do wprowadzenia usprawnień w sposobie realizacji polityki zagranicznej oraz zwiększenia roli podmiotów takich jak EUWT. Efektywność transgranicznej współpracy jednostek samorządu terytorialnego w regionie polsko-słowackiego pogranicza może być bowiem istotnie wzmocniona poprzez wykorzystanie w praktyce potencjału EUWT jako narzędzia dla jednostek samorządu terytorialnego do realizacji przedsięwzięć z zakresu współpracy terytorialnej. Ten potencjał warto wskazywać, zwłaszcza że mija 10. rocznica przyjęcia przez Radę i Parlament Europejski rozporządzenia nr 1086/2006 ws. EUWT.

Program konferencji Pdf

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje wcześniejsza rejestracja, która trwa do 22.11.2016.  Formularz rejestracyjny on-line dostępny jest tutaj    


Konferencja organizowana jest w ramach projektu pt. „Udział samorządu terytorialnego polsko-słowackiego pogranicza w rozwijaniu regionalnej współpracy międzynarodowej” współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to również przedsięwzięcie towarzyszące tegorocznemu Europejskiemu Tygodniowi Miast i Regionów OPEN DAYS 2016 jako wydarzenie lokalne pod hasłem „Europa w naszym regionie”.

Logo_konf._pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego