Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Międzynarodowa konferencja "Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej"

W dniach 14-15 września 2011 r. Związek Euroregion „Tatry” wspólnie z Miastem Nowy Targ zorganizowali międzynarodową konferencję pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej w ramach projektu dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego. W konferencji wzięli udział eksperci z Komitetu Regionów, Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych, utworzonych już Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej, przedstawiciele polskich i słowackich władz państwowych, regionalnych i lokalnych oraz euroregionów. Konferencja została objęta Patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Konferencja miała charakter konsultacyjny i stała się forum wymiany poglądów na temat dotychczasowych rezultatów działalności Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej, napotkanych problemów, a także perspektyw rozwoju EUWT jako skutecznego europejskiego instrumentu prawnego, pozwalającego władzom terytorialnym na realizowanie współpracy transgranicznej, międzyregionalnej i transnarodowej na nowych zasadach. Opinie i doświadczenia dotyczące potencjału i roli EUWT w realizacji polityki spójności UE, przekazane przez ekspertów w ich wystąpieniach oraz podczas dyskusji są szczególnie ważne w kontekście prac Euroregionu "Tatry" nad utworzeniem EUWT.
 
W pierwszej części konferencji, której tematem było Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej – innowacyjny instrument polityki spójności Unii Europejskiej referaty wygłosili:

 • Kazimierz Jóskowiak, dr hab., Profesor Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej – innowacyjny instrument polityki spójności Unii Europejskiej   
 • Alfonso Alcolea Martínez, Komitet Regionów Unii Europejskiej, Rola Komitetu Regionów i Europejskiej Platformy EUWT   
 • Martín Guillermo Ramírez, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych, Rozporządzenie ws. EUWT. Doświadczenia, perspektywy, wyzwania   
 • Przemysław Gembiak, Departament Strategii i Planowania, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Wykorzystanie instrumentu EUWT w rozwoju współpracy transgranicznej – uwarunkowania i perspektywy  
 • Zuzana Hofericová, Wydział Polityki Regionalnej, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego RS, Funkcjonowanie EUWT na Słowacji   
 • Jakub Szymański, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


W drugiej części - Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej – praktyczne aspekty tworzenia i funkcjonowania EUWT głos zabrali:

 • Antoni Nowak, Dyrektor biura Związku Euroregion „Tatry”, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Tatry   
 • Milan Nevlazla, Dyrektor biura Združenia Region „Tatry”, Združenie Región „Tatry” a Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej   
 • Grażyna Zduńczuk-Studnicka, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA  z o.o.   
 • Gyula Ocskay, Dyrektor EUWT Ister-Granum, EUWT – “niezidentyfikowany obiekt latający”    
 • Andrzej Jankowski, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Doświadczenia Euroregionu Nysa w tworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej   


Goście konferencji uczestniczyli w dniu 15.09.2011 r. również w wizycie studyjnej na polsko-słowackie pogranicze, połączonej z prezentacją wybranych rezultatów dotychczasowej współpracy transgranicznej i zrealizowanych inwestycji, m.in. ścieżki rowerowej Szczawnica - Leśnica, promenady spacerowej w Szczawnicy, kładki na rzece Dunajec pomiędzy Sromowcami Niżnymi i Czerwonym Klasztorem, Domu Spotkań Słowacko-Polskich Euroregionu "Tatry" w Kieżmarku, odnowionego dziedzińca zamku w Kieżmarku, ścieżki rowerowej Spiska Bela - Tatrzańska Kotlina.

Wydarzeniem promocyjnym, które towarzyszyło konferencji było widowisko muzyczne pt. „Łączą nas Tatry” w reżyserii Jerzego Zonia – dyrektora eksperymentalnego Teatru KTO z Krakowa, zorganizowane na nowotarskim rynku wieczorem w dniu 14 września. Więcej na ten temat widowiska można przeczytać tutaj. Zapraszamy również do obejrzenia fotogalerii.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego