Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Harmonogram naborów wniosków na rok 2016 w Programie Interreg V-A PL-SK

Informujemy, że  Ministerstwo Rozwoju opublikowało harmonogram naborów wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V - A Polska - Słowacja na 2016 rok. Dokument obowiązuje od 2 grudnia 2015 r.

Zachęcamy do zapoznania się z:

Aktualne informacje o Programie dostępne są na stronie WST: www.plsk.eu oraz na stronie Euroregionu "Tatry" w zakładce Interreg poświęconej mikroprojektom.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego