Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

EUWT TATRY z o.o.

15.09.2013 - Materiały informacyjne i promocyjne

Materiały informacyjne i promocyjne
Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami oraz materiałami informacyjno-promocyjnymi dotyczącymi Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY.
więcej

15.09.2013 - Logo

Logo
Logo Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY zostało wybrane w konkursie ogłoszonym w ramach projektu sieciowego pt. Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Autorem projektu jest Bogumił Krużel z firmy AF RASTER.
więcej

15.09.2013 - Kalendarium utworzenia EUWT TATRY

Kalendarium utworzenia EUWT TATRY
W dniu 14 sierpnia 2013 r. w Nowym Targu Związek Euroregion "Tatry" i Stowarzyszenie Region "Tatry" podpisały Konwencję o utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. Następnie w Kieżmarku podpisano Statut Ugrupowania. Podpisanie tych dwóch dokumentów poprzedziły kilkuletnie prace nad utworzeniem tego wspólnego, polsko-słowackiego podmiotu prawnego.
więcej

15.09.2013 - Kontakt

Kontakt
Siedzibą statutową Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY jest Nowy Targ.  
więcej
pierwsza 1 2 ostatnia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego