Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Konferencja "EUWT TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej"

Jesienią 2018 roku minęło 5 lat od utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY przez Związek Euroregion „Tatry” ze strony polskiej i Združenie Euroregion Tatry ze strony słowackiej. Był to wówczas pierwszy taki podmiot na granicach Polski z udziałem euroregionu. Mijające 5 lat pozwoliło rozwinąć działalność Ugrupowania, zrealizować wiele projektów, ugruntować pozycję jako podmiotu z dużym doświadczeniem i potencjałem. Nadszedł odpowiedni moment do podsumowania pewnego etapu działalności, wyciągnięcia wniosków i wytyczenia kolejnych celów i planów. Zwłaszcza, że rozpoczęły się już przygotowania do nowej perspektywy 2021-2027, w której projekty rozporządzeń dotyczących polityki spójności przewidują wzmocnienie roli Ugrupowań m.in. poprzez zarządzanie funduszem małych projektów.

Dlatego w dniu 30.11. 2018 r. EUWT TATRY zorganizowało międzynarodową konferencję, która odbyła się w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu. W konferencji wzięli udział przedstawiciele założycieli Ugrupowania – Związku Euroregion „Tatry” i Združenia Euroregion Tatry, polskich i słowackich samorządów, instytucji zaangażowanych we współpracę polsko-słowacką, euroregionów i ugrupowań, środowisk opiniotwórczych z Polski i Słowacji.

Zgromadzonych powitali Przewodniczący Zgromadzenia Štefan Bieľak oraz dyrektor Agnieszka Pyzowska. W pierwszej części przedstawiono referaty i prezentacje, które dotyczyły teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej. O miejscu Ugrupowań w systemie współpracy międzynarodowej mówił prof. dr hab. Kazimierz Jóskowiak, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Z kolei dr Marcin Krzymuski, kancelaria Hempel Krzymuski Partner Frankfurt nad Odrą przeanalizował rolę EUWT i nowego mechanizmu eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście transgranicznym w projektach rozporządzeń UE na lata 2021-2027. Założenia nowej pespektywy finansowej, a zwłaszcza funkcjonowania Funduszu Małych Projektów w programach Interreg po 2020 roku oraz nowe propozycje zaproponowane przez Komisję Europejską przybliżył Tomasz Kołodziejczak, Naczelnik Wydziału Monitoringu i Ewaluacji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Podsumowaniem tej części konferencji była prezentacja działalności EUWT TATRY w latach 2013-2018 oraz analiza potencjału rozwojowego i kierunków dalszych działań EUWT TATRY w przyszłej perspektywie 2020+, którą przedstawiła Agnieszka Pyzowska, dyrektor EUWT TATRY pdf.

Druga część konferencji miała formę debaty, a jej tematem były Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej funkcjonujące na polsko-słowackim pograniczu – ich doświadczenia, szanse i zagrożenia. W debacie swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami podzielili się: Štefan Bieľak, Przewodniczący Zgromadzenia EUWT TATRY, Antoni Nowak, Honorowy Członek Euroregionu „Tatry” oraz Marta Slavíková, Dyrektor EUWT Tritia. W dyskusję włączyli się również uczestnicy konferencji.

Z okazji konferencji wydany został folder informacyjny o transgranicznej współpracy i działalności EUWT TATRY w języku polskim, słowackim i angielskim, który dostępny jest również w wersji elektronicznej pdf

 

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami:

  • Rola EUWT i nowego mechanizmu eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście transgranicznym w projektach rozporządzeń UE na lata 2021-2027, dr Marcin Krzymuski pdf
  • Fundusz Małych Projektów w programach Interreg po 2020 roku, Tomasz Kołodziejczak, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  pdf
  • Działalność EUWT TATRY w latach 2013-2018 oraz analiza potencjału rozwojowego i kierunków dalszych działań EUWT TATRY w przyszłej perspektywie 2020+, Agnieszka Pyzowska, EUWT TATRY   pdf

 


0001-3a

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018”Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego