Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Konferencja "EUWT TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej"

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zaprasza do udziału w konferencji pt. „EUWT TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej”, oraz wizycie studyjnej, które odbędą się w dniach 29-30.11.2018 r.

W 2018 roku mija 5 lat od utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY przez Związek Euroregion „Tatry” ze strony polskiej i Združenie Euroregion Tatry ze strony słowackiej. Był to wówczas pierwszy taki podmiot na granicach Polski z udziałem euroregionu. Mijające 5 lat pozwoliło rozwinąć działalność Ugrupowania, zrealizować wiele projektów, ugruntować pozycję jako podmiotu z dużym doświadczeniem i potencjałem. Jest to odpowiedni moment do podsumowania pewnego etapu, wyciągnięcia wniosków i wytyczenia kolejnych celów i planów. Zwłaszcza, że rozpoczęły się już przygotowania do nowej perspektywy 2021-2027, w której projekty rozporządzeń dotyczących polityki spójności przewidują wzmocnienie roli Ugrupowań m.in. poprzez zarządzanie funduszem małych projektów.

Dlatego podczas międzynarodowej konferencji, która odbędzie się w dniu 30.11.2018 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu, zaprezentowane zostaną dotychczasowe doświadczenia w funkcjonowaniu Ugrupowania, realizowane przedsięwzięcia i działania, możliwości jakie daje osobowość prawna prawa europejskiego, wykorzystanie potencjału tego podmiotu prawnego. Przybliżymy nowe propozycje dotyczące programów Interreg i mikroprojektów po 2020 roku, które znalazły się w projektach rozporządzeń zaproponowanych przez Komisję Europejską. Podczas debaty będziemy dyskutować o praktycznych aspektach działalności Ugrupowań, a także o szansach i zagrożeniach dla Ugrupowań utworzonych na polsko-słowackim pograniczu.

W przeddzień konferencji w dniu 29.11.2018 r. zapraszamy na wizytę studyjną, podczas której zaprezentujemy wybrane efekty realizacji transgranicznych projektów i interesujące przedsięwzięcia realizowane przez samorządy członkowskie Euroregionu „Tatry”. Będą wśród nich również projekty, w których uczestniczy EUWT TATRY. Zabierzemy Państwa w podróż po polsko-słowackim pograniczu, aby zainspirować i odkryć, jakie możliwości i potencjał ma międzynarodowa współpraca pomiędzy Polską i Słowacją z udziałem samorządów lokalnych i takich podmiotów, jak EUWT TATRY. Będzie to doskonałe preludium do dyskusji podczas konferencji, która odbędzie się kolejnego dnia.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje wcześniejsza rejestracja, która trwa do 27.11.2018 r. Formularz rejestracyjny on-line dostępny jest tutaj https://goo.gl/forms/3Zj3I1vM23HOlSRE3

Program konferencji pdf


Konferencja organizowana jest w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018"

0001-3a


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego