Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Partnerzy projektu:

Podziel się z innymi:

Zapytania ofertowe

11.12.2017 - (Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania spersonalizowanych gadżetów promocyjnych Szlaku wokół Tatr

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania spersonalizowanych gadżetów promocyjnych Szlaku wokół Tatr
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaprojektowania oraz dostawy personalizowanych gadżetów promocyjnych.  Zadanie jest przewidziane do realizacji w ramach projektu pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr-etap II”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020....
więcej

31.10.2017 - (Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące druku przewodników oraz map Szlaku wokół Tatr

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące druku przewodników oraz map Szlaku wokół Tatr
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym druku wielojęzycznych przewodników oraz map o Szlaku wokół Tatr i walorach pogranicza, wydanych  w formie papierowej.  Zadanie jest przewidziane do realizacji w ramach projektu pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr-etap II”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy...
więcej

31.10.2017 - (Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania i wykonania stoiska ekspozycyjnego Szlaku wokół Tatr

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania i wykonania stoiska ekspozycyjnego Szlaku wokół Tatr
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaprojektowania, wykonania, zamontowania oraz zdemontowania stoiska ekspozycyjnego w ramach projektu pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr-etap II”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Szczegółowy opis zamówienia...
więcej

31.10.2017 - (Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektu oraz opracowania tekstów przewodników i map Szlaku wokół Tatr

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektu oraz opracowania tekstów przewodników i map Szlaku wokół Tatr
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania projektu oraz opracowania tekstów wielojęzycznych przewodników oraz map o Szlaku wokół Tatr i walorach pogranicza, w formie papierowej oraz elektronicznej (e-booki). Zadanie jest przewidziane do realizacji w ramach projektu pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap II”. Szczegółowy opis zamówienia został przedstawiony w poniższych...
więcej

30.06.2017 - (Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące kursu e-learningowego

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące kursu e-learningowego
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym opracowania i przeprowadzenia polsko-słowackiego kursu e-learningowego „E-biznes i e-marketing w transgranicznej praktyce” w ramach mikroprojektu pt. „Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY”.   Szczegółowy opis zamówienia został przedstawiony w poniższych dokumentach: - Zapytanie ofertowe  - zał. nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu...
więcej

24.05.2017 - (Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące strony internetowej Szlaku wokół Tatr

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące strony internetowej Szlaku wokół Tatr
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym rozbudowy strony internetowej transgranicznego „Szlak wokół Tatr” (www.szlakwokoltatr.eu oraz www.cestaokolotatier.eu ) o nowe funkcjonalności oraz aktualizacji oprogramowania strony internetowej. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu flagowego pt. “Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II” w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020....
więcej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego