Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Znowelizowane rozporządzenie ws. EUWT zostało przyjęte!

Rada Unii Europejskiej w dniu 17 grudnia 2013 r. oficjalnie przyjęła rozporządzenia dotyczące polityki spójności UE w latach 2014-2020. Wchodzą one w życie wraz z ich opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym UE L 347 w dniu 20 grudnia.

Wśród przyjętych rozporządzeń jest też nowelizacja przepisów dotyczących europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej. Zmiana tego rozporządzenia ma na celu doprecyzowanie, uproszczenie i usprawnienie procesu tworzenia EUWT oraz ich funkcjonowania. 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)  pdf

 

Więcej informacji na temat zmienionego rozporządzenia dostępnych jest na portalu EGTC Komitetu Regionów  ikona strzałka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego