Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Zakończenie kursu języka słowackiego i kursu języka polskiego w ramach mikroprojektu edukacyjnego

Każdy z kursów przeprowadzonych przez profesjonalnych nauczycieli - panią Wanie i Tomasza Wicik obejmował 60 godzin lekcyjnych w formie stacjonarnej i e-learningowej. Pomiędzy spotkaniami stacjonarnymi uczestnicy kontaktowali się z nauczycielami droga elektroniczną. W sumie umiejętności językowe poprawiło kilkadziesiąt osób. Ostatnie spotkanie podczas obu kursów zorganizowane  w dniu 31.10.2018 r. w Nowym Targu miało formę tandemów językowych, tzn. wspólnego spotkania polskiej i słowackiej grupy kursantów. Taka forma nauki dodatkowo pozwoliła na doświadczenie języka w jego naturalnej formie, wiązała się z nauką prawdziwej komunikacji i międzykulturowego kontaktu. Kursy obejmowały aspekty niezbędne do codziennej pracy w przygranicznym samorządzie, przygotowania i realizacji polsko-słowackich projektów. Uczestnicy poznali zasady gramatyczne, nauczyli się specjalistycznego słownictwa, podstawowych form komunikacji, rozumienia otrzymywanej korespondencji itp.

Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe, komplety ćwiczeń oraz certyfikat udziału w kursie.

Uczestnictwo pracowników polskich i słowackich przygranicznych samorządów w kursach językowych sprawiło, że zmniejszyły się bariery językowe dotyczące codziennych kontaktów  pomiędzy polskimi i słowackimi  pracownikami samorządów, korespondencji, opracowywanych projektów. Uczestnicy poznali specjalistyczne słownictwo. Są to kluczowe kompetencje dla pracowników administracji samorządowej pogranicza polsko-słowackiego, które wpływają na jakość prowadzonej współpracy. Dzięki udziałowi w kursach językowych podniesione zostały specjalistyczne transgraniczne kwalifikacje pracowników polskiej i słowackiej administracji  samorządowej na obszarze działalności EUWT TATRY. Tym samym poprawiła się jakość edukacji specjalistycznej i zawodowej na obszarze działalności EUWT TATRY.

 

Logointerregznapisem-mikro

 

Baner_wkład własny2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego