Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Wizyta studyjna na Green Velo

W dniach 18-19 listopada 2019 r. EUWT TATRY zorganizowało wizytę studyjną na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo, który jest najdłuższym oznakowanym szlakiem rowerowym w Polsce. Wzięli w niej udział przedstawiciele EUWT TATRY oraz gmin i miast uczestniczących w budowaniu i utrzymywaniu Szlaku rowerowego wokół Tatr oraz towarzyszącej mu infrastruktury. W pierwszym dniu wizyty jej uczestnicy udali się do Sandomierza, gdzie na rowerach zwiedzali miasto, sandomierski odcinek Szlaku Green Velo oraz w praktyce poznali, jak działa system certyfikacji miejsc przyjaznych rowerzystom na przykładzie ofert obiektów hotelowych, gastronomicznych i atrakcji turystycznych.

Kolejny dzień wizyty uczestnicy rozpoczęli od spotkania w Kielcach z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, którzy odpowiadają za tworzenie Szlaku Green Velo oraz jego utrzymanie i promocję jako marki terytorialnej. Podczas spotkania wymieniano dobre praktyki oraz doświadczenia związane m.in. ze współpracą wielu podmiotów samorządowych w zakresie rozwoju i promocji produktu turystycznego, budowaniem relacji z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie tworzenia spójnej oferty turystycznej, dotychczasowym funkcjonowaniem Szlaku, zarządzaniem i utrzymaniem produktu i marki turystycznej.

Następnie na wypożyczonych rowerach wyruszyli na wyprawę po Kielcach i świętokrzyskim odcinku Green Velo po drodze zwiedzając m.in. rezerwaty przyrody ożywionej i nieożywione: m.in. Kadzielnia, Wietrznia i Geopark. Zwiedzanie wybranych odcinków Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo na rowerach pozwoliło  bezpośrednio poznać infrastrukturę i towarzyszące jej elementy oznakowania, zobaczyć jak funkcjonuje utrzymanie szlaku po zakończeniu projektu unijnego.

   MSIT (2)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego