Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Opinia Komitetu Regionów na temat projektu zmian rozporządzenia ws. EUWT

W dniach 15-16 lutego 2012r. odbyła się sesja plenarna Komitetu Regionów, w trakcie której dyskutowano o zaproponowanych przez Komisję Europejską zmianach do rozporządzenia 1082/2006 ws. EUWT. Michel Delebarre, sprawozdawca Komitetu Regionów stwierdził, że prace nad Rozporządzeniem, których celem jest uproszczenie i usprawnienie procesu tworzenia i funkcjonowania EUWT, zmierzają we właściwym kierunku. Członkowie Komitetu jednogłośnie przyjęli treść opracowanego przez Michela Delebarre projektu opinii pt. „Przegląd rozporządzenia EUWT”.

Ponadto członkowie Komitetu Regionów stwierdzili, że konieczne jest przyspieszenie prac nad zmianą Rozporządzenia. Michel Delebarre zwrócił się do Joachima Zellera, sprawozdawcy Parlamentu Europejskiego o to, aby rozdzielić prace nad przyjęciem rozporządzenia od procedur związanych z akceptacją pakietu rozporządzeń dotyczących Polityki Spójności na lata 2014-2020. Pozwoli to na szybsze zatwierdzenie zatwierdzenie proponowanych zmian.

29 marca zaplanowana została konferencja, która dotyczyć będzie przeglądu rozporządzenia ws. EUWT. Uczestniczyć w niej będą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów oraz lokalnych i regionalnych władz samorządowych zaangażowanych w tę problematykę.

Więcej informacji na temat sesji plenarnej znajduje się na stronie Komitetu Regionów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego