Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Umowa o dofinansowanie projektu flagowego podpisana!

W dniu 27 lutego 2017 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY  zawarło z Instytucją Zarzadzającą umowę o dofinansowanie projektu flagowego pt. "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr-etap II" w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Umowa ta stanowi prawną podstawę realizacji ww. projektu przygotowywanego przez 10 partnerów od ponad 2 lat. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego