Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Słownik online polsko-słowacki

Na platformie e-learningowej www.e-plskedu.eu dostępny jest już słownik online polskich i słowackich specjalistycznych zwrotów dla liderów współpracy transgranicznej. Powstał on w ramach projektu „Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry”.

Polsko-słowacki interaktywny słownik zawiera specjalistyczne słownictwo i zwroty niezbędne w realizacji transgranicznych projektów - jest to ok. 150.000 jednostek leksykalnych – haseł, wyrażeń i zwrotów. Słownik obejmuje:

  • najczęściej używane słownictwo ogólne,
  • podstawową terminologię z dziedziny dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, turystyki, transportu, edukacji, ochrony środowiska
  • słownictwo dotyczące współpracy pomiędzy instytucjami, stosowane w korespondencji urzędowej,
  • słownictwo z zakresu przygotowania projektu i mikroprojektu, spotkań partnerów, uzyskania dokumentacji technicznej i załączników do wniosku, wypełnienia wniosku aplikacyjnego, podpisania umowy partnerskiej, podpisania umowy o dofinansowanie, realizacji działań, wniosków o płatność, kontroli, monitoringu wskaźników, trwałości rezultatów projektu itp. 

Hasła słownikowe zawierają podstawową informację gramatyczną oraz kolokacje.

Słownik jest ogólnodostępny https://www.e-plskedu.eu/slownik 

 

Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020      

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego