Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Skuteczni we współpracy transgranicznej, czyli jak zostać polsko-słowackim liderem - warsztaty dla pracowników samorządów

W dniu 30.11.2016 r. odbyły się warsztaty pt. "Skuteczni we współpracy transgranicznej, czyli jak zostać polsko-słowackim liderem", zorganizowane przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Warsztaty przeznaczone były dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej z obszaru Euroregionu „Tatry”,którzy odpowiadają za przygotowanie i realizację transgranicznych projektów. Adresatami szkolenia były w szczególności osoby podejmujące na co dzień współpracę z partnerami z drugiej strony granicy, dążące do poprawy jakości prowadzonej współpracy w celu skutecznej realizacji wspólnych przedsięwzięć i skutecznego rozwiązywania problemów, które bezpośrednio dotyczą społeczności lokalnych pogranicza.

Tematyka warsztatów pozwalała na zdobycie wiedzy na temat budowania skutecznych partnerstw i wysokiej jakości współpracy z partnerami z zagranicy, wzmocnienie swoich kompetencji językowych oraz uporządkowanie wiedzy i umiejętności w zakresie rozwiązywania wspólnych problemów poprzez przygotowanie dobrych projektów transgranicznych i skuteczną ich realizację. Warsztaty były prologiem do cyklu spotkań, kursów i szkoleń dla pracowników samorządów pogranicza, zaplanowanych przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY na 2017 rok, których efektem ma być nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności, wiedzy specjalistycznej oraz znajomości języka sąsiada, a tym samym uzyskanie kluczowych kompetencji niezbędnych, aby stać się liderem polsko-slowackiej współpracy partnerskiej.

Pan Antoni Nowak Dyrektor biura Związku Euroregion "Tatry" zwrócił uwagę uczestników warsztatów na rolę rozwijania i doskonalenia współpracy transgranicznej pomiędzy polskimi i słowackimi samorządami. Przypomniał, że Euroregion "Tatry" i utworzone przez niego Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY są instytucjami, które wspomagają samorządy w realizacji wspólnych transgranicznych przedsięwzięć. Zachęcił do korzystania z tych możliwości, kontaktowania się, konsultowania pomysłów na wspólne projekty, aby jeszcze bardziej poprawić ich jakość i skuteczność współpracy.

Pani Wania Manczewa-Wicik w bardzo ciekawym wykładzie pod intrygującym tytułem „Kamyczek do ogródka sąsiada” przybliżyła zasady komunikowania się z partnerem z drugiej strony granicy, wskazała na bliskość języków polskiego i słowackiego, która jednocześnie pomaga i przeszkadza w komunikowaniu sie, mówiła o konieczności tłumaczenia lub jej braku, o rodzajach tłumaczenia i współpracy z tłumaczem. Wykład okraszony zabawnymi przykładami i cennymi wskazówkami pozwolił zwrócić uwagę na to, jakie językowe dylematy i pułapki czyhają we współpracy polskich i słowackich partnerów i jak ich unikać.

Oprócz wykładów i prezentacji w części teoretycznej uczestnicy warsztatów mieli również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na temat dość powszechnie używanych sformułowań w języku polskim i słowackim, sprawdzenia jak podobnie brzmiące słowa mogą byc mylnie zrozumiane przez Polaków i Słowaków, ćwiczeń związanych z formułowaniem celów, działań, wskaźników projektów, przygotowania krótkiego zarysu koncepcji mikroprojektu, omówienia konkretnych przykładów dobrze i źle przygotowanych partnerskich projektów.

Poniżej publikujemy prezentacje i materiały z warsztatów:

  • Partnerstwo we współpracy transgranicznej, czyli dlaczego doskonalenie specjalistycznych kompetencji pracowników samorządów jest ważne i jakie działania w tym zakresie planuje EUWT TATRY w 2017 roku - Anna Sowińska, menadżer projektów w EUWT TATRY Pdf
  • Zasady budowania dobrego partnerstwa w codziennej realizacji wspólnych przedsięwzięć – cechy dobrego partnerstwa - Agnieszka Pyzowska, EUWT TATRY Pdf
  • Myślenie koncepcyjne i zadaniowe – planowanie i realizacja wspólnych projektów: analiza przykładów przygotowania dobrych i złych mikroprojektów w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, najczęściej popełniane błędy podczas pierwszego naboru wniosków, praktyczne wskazówki - Michał Stawarski, Kierownik Działu Projektu Parasolowego Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020, Priorytet 1, Związek Euroregion "Tatry"   Pdf

 


 

Warsztaty realizowane są w ramach projektu pt. „Udział samorządu terytorialnego polsko-słowackiego pogranicza w rozwijaniu regionalnej współpracy międzynarodowej” współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej w ramach konkursu ofert pn. „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2016”Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego