Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Seminarium na temat programów Interreg

5 listopada 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie odbędzie się seminarium poświęcone współpracy międzynarodowej w programach Interreg: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa i Europa.

Spotkanie adresowane jest do instytucji, które chcą zapoznać się z konkretnymi przykładami działań finansowanych w ramach programów. O swoich doświadczeniach opowiedzą przedstawiciele instytucji uczestniczących w międzynarodowych projektach. Do udziału zaproszeni są także ci, którzy przed planowanymi drugimi naborami wniosków (I-II kwartał 2016) chcą zapoznać się z ofertą programów transnarodowych i międzyregionalnego lub odświeżyć wiedzę na ich temat.

Podczas seminiarium możliwe będzie także spotkanie z Krajowymi Punktami Kontaktowymi, które pomagają w doborze właściwego programu, udzielają informacji na temat wsparcia dla wnioskodawców oraz pomagają w poszukiwaniu partnerów projektowych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie udziału zostanie przesłane drogą mailową pod adresem wskazanym podczas rejestracji.

Program pdf

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego