Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Rusza blog o współpracy polsko-słowackiej i jej efektach!

Blog prowadzony jest w formie kilkunastu ciekawych artykułów udostepniających efekty współpracy transgranicznej. Wpisy przygotowane przez autora pozwalają na zgromadzenie i prezentację najciekawszych i najbardziej wartościowych przykładów zaangażowania samorządów we współpracę w wymiarze regionalnym i transgranicznym, udostepnienie rozmów z osobami kształtującymi tę współpracę, prezentację efektów, a także nowych pomysłów i propozycji przeciwdziałania skutkom pandemii w różnym zakresie. Tym samym blog trwale promuje polskie samorządy przygraniczne, współpracę transgraniczną i przekazuje pozytywny wizerunek Polski oraz silną pozycję polskich samorządów i instytucji takich jak EUWT TATRY jako liderów współpracy międzynarodowej.

Zapraszamy do lektury każdego z ciekawych wpisów-blog pozwoli Państwu na bezpośrednie zapoznanie się z efektami polsko-słowackiej współpracy transgranicznej, inwestycjami zrealizowanymi przez polskie samorządy we współpracy ze słowackimi partnerami, informacji o roli i sukcesach polskich instytucji takich jak EUWT TATRY i samorządów w realizacji współpracy transgranicznej w ramach Unii Europejskiej oraz Grupy Wyszehradzkiej.

Od autora: 

Wpisy na blogu wyrażają jedynie poglądy autora i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

logo PL

Blog realizowany w ramach zadania publicznego pt. „Współpraca, która wzmacnia i rozwija kluczem do pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej” finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2020 – nowy wymiar”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego