Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Badanie i analiza ruchu turystycznego na Szlaku wokół Tatr w 2020 roku!

W 2020 roku EUWT TATRY już po raz kolejny zlecilo badanie ruchu turystycznego na Szlaku wokół Tatr.  Celem badania było oszacowanie liczby osób korzystających ze ścieżek rowerowych Szlaku wokół Tatr na terenie polskich gmin partnerskich.

Badanie przeprowadzone zostało w ramach zadania publicznego pn. "Rowerowa przygoda wokół Tatry" w  sezonie rowerowym, tj. od 14.08.2020 r. do 31.08.2020 r. na ścieżkach rowerowych na terenie całego przebiegu Szlaku wokół Tatr w Małopolsce. W ramach badania wytypowano 7 stałych punktów pomiarowych. Łącznie zrealizowano ponad 40 godzin pomiarów.  W każdym punkcie pomiarowym pomiary prowadzone były 6 razy: w wybranym dniu roboczym od poniedziałku do piątku oraz dodatkowo w wybrany dzień weekendu (sobota lub niedziela). Dodatkowo monitorowano ruch w trzech przedziałach czasowych: godz. 9.00-12.00, godz. 12.00-15.00, godz. 15.00-18.00. W przypadku załamania pogody pomiar powtarzano. Zakres badania ruchu turystycznego na Szlaku wokół Tatr i analiza wyników pdf obejmowały:

-strukturę wieku użytkowników Szlaku,

-strukturę płci użytkowników,

-kształtowanie się ruchu rowerowego w poszczególnych dniach tygodnia, porach dnia,

-typ użytkowników,

-korzystanie ze ścieżek przez np. rolkarzy, biegaczy, itp.,

-wyposażenie jakim dysponują użytkownicy, czy są to rekreacyjni, czy profesjonalni, czy wybierający się na kilkudniowe wycieczki,

-ocenę tego, czy wzrost liczby ścieżek rowerowych wpływa na kształtowanie się liczby użytkowników.

W trakcie badania obserwowano dyweryfikację ruchu rowerowego w związku z powstaniem nowych odcinków ścieżek rowerowych: Velo Dunajec oraz ścieżki dookola Jeziora Czorszyńskiego. Warto również podkreslić zmianę struktury wieku - coraz więcej użytkowniców Szlaku wokól Tatr jest w starszym wieku oraz profesjonalizację ubioru i wyposażenia rowerzystów. 

Ta analiza w porównaniu z wcześniejszymi badaniami pozwala ukierunkować dalszy rozwój Szlaku wokół Tatr i budowanej oferty dla turystów rowerowych i innych. Będzie również pomocna dla EUWT TATRY, ale także dla samorządów, organizacji turystycznych i przedsiębiorców lokalnych, działających w branżach związanych z turystyką.

MałopolskaGościnna_logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego