Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020. Perspektywy dla polskich i słowackich beneficjentów

W dniu 27 listopada 2015 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyła się konferencja informacyjna pt. "Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020. Perspektywy dla polskich i słowackich beneficjentów". Została ona zorganizowana przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY w ramach projektu dofinansowanego przez Województwo Małopolskie w konkursie ofert z zakresu rozwoju współpracy terytorialnej pn. „Małopolska Współpraca Terytorialna 2020”. Było to również przedsięwzięcie towarzyszące tegorocznemu Europejskiemu Tygodniowi Miast i Regionów OPEN DAYS 2015 jako wydarzenie lokalne pod hasłem „Europa w naszym regionie”.

W pierwszej części konferencji eksperci reprezentujący róznego rodzaju Programy Interreg na lata 2014-2020 dostępne dla polskich i słowackich beneficjentów przedstawili możliwości wnioskowania o dofinansowanie wspólnych polsko-słowackich projektów.

W drugiej części zaprezentowane zostały perspektywy finansowania działań realizowanych przez polskich i słowackich beneficjentów w ramach innych programów, m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Zintegrowanego Regionalnego Programu dla Kraju Preszowskiego, Miedzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Kolejna część konferencji dotyczyła praktycznych efektów realizacji polsko-słowackich projektów w Programie Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013. Zaprezentowany został film przygotowany przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu. Przedstawiono markowy produkt Euroregionu "Tatry" - "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokoł Tatr". Uczestnicy konferencji mogli równiez zapoznać się z przykładami dobrych praktyk w mikroprojektach zarządzanych przez Euroregion "Tatry".

Konferencję podsumowały prezentacje na temat roli Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej w programach Interreg 2014-2020 oraz zadań Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY jako narzędzia realizacji projektów w latach 2014-2020.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczny udział w konferencji. Mamy nadzieję, iż była to dla Państwa okazja do zdobycia niezbędnej wiedzy na temat wszystkich tych programów i przygotowania do realizacji wspólnych projektów.


Poniżej zamieszczamy prezentacje ekspertów z naszej konferencji:

 • Szanse i wyzwania w Programie Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 - Grzegorz Gołda, Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego  pdf
 • Realizacja mikroprojektów w Programie Interreg V-A PL-SK 2014-2020 na obszarze EUWT TATRY - Michał Stawarski, Związek Euroregion „Tatry”  pdf
 • Program Interreg Europa Środkowa 2014-2020 - Agnieszka Burda, Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pdf
 • Program Interreg 2014-2020  - Agnieszka Burda, Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pdf
 • Program Region Morza Bałtyckiego - Agnieszka Burda, Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  pdf
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Małgorzata Frączek, Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie w Małopolsce  pdf
 • Zintegrowana regionalna strategia terytorialna Preszowskiego Kraju Samorządowego i Zintegrowany Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 - Andrea Hagovská, Agencja Rozwoju Regionalnego – Centrum Rozwoju Turystyki dla obszaru Tatr Wysokich, Preszowski Kraj Samorządowy  pdf
 • Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki jako narzędzie współpracy regionalnej w Grupie Wyszehradzkiej - Gyorgy Varga, Zastępca Dyrektora Wykonawczego Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego   pdf
 • Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – markowy produkt Euroregionu „Tatry” - Antoni Nowak, Dyrektor biura Związku Euroregion „Tatry”  pdf
 • „Łączą nas mikroprojekty” – przykłady dobrych praktyk - Teresa Siaśkiewicz, Kierownik działu mikroprojektów w biurze Związku Euroregion „Tatry”   pdf
 • Zadania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY w programach Interreg 2014-2020 – Agnieszka Pyzowska, EUWT TATRY  pdf
 • Partnerstwo dla wspólnego rozwoju – jak zmieniło się polsko-słowackie pogranicze - film podsumowujący rezultaty Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013   ikona strzalka

 • Film promocyjny Szlaku wokół Tatr  ikona strzalka

 


rect3033 (2)

Projekt dofinansowany przez Województwo Małopolskie w konkursie ofert z zakresu rozwoju współpracy terytorialnej
pn. „Małopolska Współpraca Terytorialna 2020”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego