Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Prezentacja Szlaku wokół Tatr w Hiszpanii!

W dniu 27.09.2019 r. w miejscowości Palma w Hiszpanii przedstawiciele EUWT TATRY prezentowali polsko-słowacki Szlak rowerowy wokół Tatr.

W 9 dorocznym spotkaniu Platformy EUWT w Europie, pracownicy EUWT TATRY uczestniczyli na zaproszenie Komitetu Regionów. W trakcie spotkania przedstawicieli Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej, Dyrektor EUWT TATRY-pani Agnieszka Pyzowska prezentowała Szlak wokół Tatr w tym projekt dotyczący budowy III etapu tego przedsięwzięcia w części dotyczącej najlepszych praktyk w realizacji projektów w całej Europie.

Projekt pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr-etap III” wdrażany jest wspólnie przez 9 partnerów z Polski i ze Słowacji w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja.

Zdj: archiwum EUWT TATRY
 

Logointerregznapisem-pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego