Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Posiedzenie Zgromadzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnj TATRY z o.o.

W dniu 24 marca 2015 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o.

 

 

 

 

 

Podczas spotkania Dyrektor  przedłożyła informację na temat działalności Ugrupowania w okresie od 25.06.2014 r. do 24.03.2015 r., w tym m.in.:  

  • projektu pt. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr, w którym EUWT TATRY pełni funkcję menadżera,
  • polsko-słowackiej strategii działania EUWT TATRY na lata 2014-2020, która została opracowana we wrześniu 2014 r. w ramach mikroprojektu własnego Euroregionu „Tatry”,
  • przygotowania do realizacji projektów w perspektywie 2014-2020.

Zgromadzenie m.in. podjęło uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej w 2015 roku oraz zatwierdziło budżet i plan działania EUWT TATRY w 2015 roku.

 

IMG_0737

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego