Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Podsumowanie szkoleń i kursów realizowanych w ramach mikroprojektu edukacyjnego

Cykl transgranicznych szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji niezbędnych do przygotowania i realizacji transgranicznych projektów po polskiej i słowackiej stronie granicy przeprowadzony został w październiku 2018 r.

 

 

 

 

Łącznie odbyło się 10 spotkań szkoleniowych – 5 w Nowym Targu i 5 w Kieżmarku pn.:

-Pomoc publiczna w transgranicznych inwestycjach (Nowy Targ – 19.10.2018 r. i Kieżmark – 26.10.2018 r.).

-Prawo zamówień publicznych w Polsce i na Słowacji oraz wspólne, transgraniczne zamówienia publiczne (Nowy Targ – 23.10.2018 r. i Kieżmark – 24.10.2018 r.).

-Zasady zatrudniania zagranicznego personelu w przygranicznych samorządach (Nowy Targ – 23.10.2018 r. i Kieżmark – 24.10.2018 r.).

-Prawo budowlane i przepisy dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji na obszarach przygranicznych (Nowy Targ – 25.10.2018 r. i Kieżmark – 29.10.2018 r.).

-Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko – polskie i słowackie procedury (Nowy Targ – 25.10.2018 r. i Kieżmark – 29.10.2018 r.).

Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe oraz certyfikat udziału w szkoleniu. Materiały szkoleniowe udostępnione zostały także na stronie internetowej mikroprojektu w zakładce: MATERIAŁY SZKOLENIOWE.

Wszystkie szkolenia przeprowadzone zostały w ujęciu transgranicznym, dzięki czemu zwiększyła się wiedza uczestników o aktualnych procedurach prawnych obowiązujących w swoim kraju i kraju partnerskim.

Uczestnictwo pracowników polskich i słowackich przygranicznych samorządów w szkoleniach poprawiło znajomość systemów prawnych i procedur administracyjnych stosowanych po drugiej stronie granicy, w kraju partnerów wspólnych  projektów i transgranicznych przedsięwzięć. Uczestnicy poznali praktyczne zasady stosowania  procedur w swoim kraju oraz w kraju sąsiada.  Są to kluczowe kompetencje dla pracowników administracji samorządowej pogranicza polsko-słowackiego, które wpływają na jakość prowadzonej współpracy. Tym samym podniesione zostały specjalistyczne transgraniczne kwalifikacje pracowników polskiej i słowackiej administracji  samorządowej na obszarze działalności EUWT TATRY i poprawiła się także jakość edukacji specjalistycznej i zawodowej na obszarze działalności EUWT TATRY.

Zdj. archiwum EUWT TATRY.


Mikro


Baner_wkład własny2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego