Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Podręcznik Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027

Informujemy, iż na stronie internetowej Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 opublikowany został obowiązujący Podręcznik Programu wraz z załącznikami.

 

Dokumenty są do pobrania również tutaj: PODRĘCZNIK PROGRAMU 2021-2027

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego