Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Pierwszy numer newslettera Euroregionu "Tatry" już dostępny!

 

 

 

Euroregion Tatry ma swój newsletter! Właśnie ukazał się pierwszy numer miesięcznika wydawanego przez Euroregion "Tatry".

Newsletter Euroregionu "Tatry" to źródło ciekawych i przydatnych informacji dla osób zainteresowanych współpracą transgraniczną na pograniczu polsko-słowackim. Czytelnicy znajdą w nim garść najświeższych informacji na temat Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Nie zabraknie także odpowiedzi na pytania nurtujące potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów. Na łamach bieżącego numeru swojego miesięcznika Euroregion "Tatry" prezentuje korzyści, jakie daje realizacja małych projektów we współpracy podmiotów z Polski i ze Słowacji. Z tego numeru m.in mieszkańcy pogranicza i pracownicy  jednostek samorządu terytorialnego zainteresowani podniesieniem swoich kwalifikacji w zakresie edukacji specjalistycznej i zawodowej moga dowiedzieć się więcej na temat realizowanego od maja 2017 przez EUWT TATRY mikroprojektu pt. "Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY".

 Newsletter jest bezpłatny, dostępny w wersji elektronicznej.Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego