Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

W dniu 29.04.2015 r. w Starym Smokowcu odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyła Dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY - pani Agnieszka Pyzowska. W trakcie pierwszego posiedzenia Komitet m.in. zatwierdził zmiany w dokumencie programowym oraz pakiet dokumentów niezbędnych do uruchomienia naboru na projekty flagowe. Przyjął także Strategię Komunikacji Programu oraz Wytyczne dla beneficjenta w zakresie promocji projektów. Podczas obrad przedstawiono również propozycję pakietu aplikacyjnego dotyczącego standardowych projektów (w tym wzór formularza wniosku aplikacyjnego, zasady wyborów ekspertów do oceny projektów oraz założenia do umowy o dofinansowanie). 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego