Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Partnerzy Szlaku wokół Tatr na Szlaku Łabskim!

W dniach 24-26 września 2019 r. w Schonebecku k. Magdeburga w Niemczech partnerzy projektu dotyczącego budowy III etapu Szlaku wokół Tatr uczestniczyli w transgranicznej konferencji dotyczącej Łabskiego Szlaku Rowerowego. 

W trakcie konferencji EUWT TATRY oraz przedstawiciele polskich i słowackich samorządów zaprezentowali Szlak wokół Tatr, doświadczenia samorządów, plany związane z turystyką rowerową. Częścią konferencji była także wizyta studyjna na Łabskim Szlaku Rowerowym i w atrakcjach zlokalizowanych przy szlaku (np. tężnia soli) oraz warsztaty. W spotkaniu uczestniczyli goście z Polski, Słowacji, Czech i Niemiec.

Konferencja miała charakter wymiany doświadczeń i była organizowana już po raz dwunasty.

Projekt pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr-etap III” wdrażany jest wspólnie przez 9 partnerów z Polski i ze Słowacji w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja.

Zdj: archiwum EUWT TATRY

Logointerregznapisem-pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego