Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Odszedł Wendelin Haber

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 29 sierpnia zmarł w wieku 87 lat Wendelin Haber – jeden z założycieli Euroregionu „Tatry”, jego pierwszy i wieloletni Przewodniczący Rady Euroregionu „Tatry” w latach 1994-2011, Honorowy Prezes Euroregionu „Tatry”, były wójt Gminy Łapsze Niżne. Człowiek, bez którego trudno wyobrazić sobie Euroregion „Tatry” i utworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY. Od Niego uczyliśmy się, co znaczy dobra, pełna szacunku i zaufania, mądra współpraca, kreślenie śmiałych wizji rozwoju polsko-słowackiego pogranicza i ich skuteczna realizacja. To On 21 grudnia 2007 roku podpisał w Czerwonym Klasztorze pierwszą Deklarację o utworzeniu EUWT TATRY, a potem przez kilka lat był przewodniczącym pierwszej grupy roboczej, pracującej nad dokumentami założycielskimi Ugrupowania. W kolejnych latach służył nam radą i wspierał, był obecny przy podpisaniu Konwencji i Statutu.

Pozostanie w naszej pamięci przez swoją życzliwość, otwarcie na drugiego człowieka, zawsze wyciągniętą pomocną dłoń i zasłuchanie w sprawy otaczających go osób. Pozostanie też na zawsze w efektach realizowanych przez polskie i słowackie samorządy i instytucje przedsięwzięciach, inwestycjach, które inicjował, o które zabiegał, aby odmienić życie mieszkańców pięknych regionów polsko-słowackiego pogranicza. 

Rodzinie Pana Prezesa składamy wyrazy współczucia i łączymy się w modlitwie.

Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona w kościele parafialnym w Łapszach Niżnych w środę 2 września o godz. 11.00. Prochy Zmarłego zostaną złożone w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie w gronie najbliższej rodziny.

c295abfe3bcfe45016f7a9c7134394db (1)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego