Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Mapa rowerowa Szlaku wokół Tatr

We współpracy z Wydawnictwem Compass powstała mapa Szlaku wokół Tatr. Dwustronna mapa w skali 1: 80 000 przedstawia cały obszar pogranicza polsko-słowackiego, przez który przebiega trasa Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr. Zaznaczono na niej przebieg wszystkich 3 pętli rowerowych wokół Tatr, które proponujemy w naszym najnowszym przewodniku.

Mapa jest bezpłatna, wydana w trzech językach – polskim, słowackim i angielskim. Dostęp do mapy zapewnia również kod QR oraz poniższy link do wersji elektronicznej w Google Maps blue-arrow-73-408x408

<iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=11NuARfIchd_txSuX30vOYa9v6cUdnkCf&ehbc=2E312F" width="640" height="480"></iframe>

 


Mapa została wydana przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY w ramach projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

2019interreg_logo


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego