Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Konsultacje publiczne KE pn. "Pokonywanie przeszkód w regionach przygranicznych"

Zachęcamy do udziału w konsultacjach publicznych pn. „Pokonywanie przeszkód w regionach przygranicznych” prowadzonych przez Komisję Europejską. Aby wziąć udział w konsultacjach należy wypełnić  formularz on-line znajdujący się pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/overcoming-obstacles-border-regions.

Kwestionariusze są dostępne w językach narodowych (należy wybrać język) do dnia 21 grudnia 2015 roku.

Głównym celem tych konsultacji jest zebranie opinii i doświadczeń obywateli, najważniejszych zainteresowanych podmiotów oraz ekspertów, aby uzyskać szeroki ogląd wszystkich problemów transgranicznych i dowiedzieć się, jak wpływają one na sytuację ludzi i firm w regionach przygranicznych.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w internecie. Posłużą też jako dane do badania, którego celem jest wypracowanie praktycznych rozwiązań, które pozwolą UE i jej partnerom w złagodzeniu istniejących problemów.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego