Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Konferencja pt. "Reforma rozporządzenia o EUWT szansą na ożywienie transgranicznej współpracy podmiotów władzy publicznej?"

W dniu 05.06.2014 r. dyrektor EUWT TATRY uczestniczyła w konferencji pt. Reforma rozporządzenia o EUWT szansą na ożywienie transgranicznej współpracy podmiotów władzy publicznej?, która odbyła się na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Konferencja została zorganizowana przez działające od stycznia br. na tym uniwersytecie Centrum Kompetencyjne EUWT, które zajmuje się zagadnieniami prawnymi i politologicznymi dotyczącymi ugrupowań oraz innych form  współpracy transgranicznej europejskich podmiotów publicznych.

Pierwsza części konferencji dotyczyła reformy rozporządzenia ws. EUWT i jej wdrażania w systemach krajowych. Przyczyny i cele nowelizacji rozporządzenia przedstawił pan Dirk Peters z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej. Na temat wdrożenia rozporządzenia w Polsce i trwających aktualnie prac resortu nad załozeniami do zmiany polskiej ustawy o EUWT mówił pan Filip Chybalski z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Natomiast wdrożenie rozporządzenia w Niemczech z perspektywy federalnej i krajów związkowych zaprezentowali pan Josef Brink z Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz pani Astrid Land z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, SPortu i Infrastruktury Nadrenii Palatynatu.

W drugiej części tematyka konferencji skupiła się na praktycznej stronie stosowania rozporządzenia o EUWT. Doświadczenia z prac nad utworzeniem polsko-słowackiego EUWT TATRY, a przede wszystkim doświadczenia związane z rozpoczęciem funkcjonowania zaprezentowała pani Agnieszka Pyzowska.Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania.

Konferencję zakończyło przedstawienie roli EUWT w polityce regionalnej i nowym okresie programowania Unii Europejskiej, o czym mówili pan Dirk Peters z Komisji Europejskiej i pan Peter Ulrich z Centrum Kompetencyjnego we Frankfurcie.

Prezentacja nt. EUWT TATRY pdf

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego