Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Konferencja otwierająca multimedialną ekspozycję przyrodniczą oraz odrestaurowane sypańce w skansenie spiskim już za nami!

Konferencja otwierająca multimedialną ekspozycję przyrodniczą oraz odrestaurowane sypańce w skansenie spiskim odbyła się w dniu 25.06.2021 r. Wzięli w niej udział zaproszeni goście z Polski i ze Słowacji, mieszkańcy i turyści.  Pierwsza część wydarzenia odbyła się w Domu Ludowym w Łapszach Niżnych, gdzie zaprezentowano efekty projektu i uroczyście otwarto multimedialną ekspozycję przyrodniczą.  Podczas drugiej części, która miała miejsce w Skansenie Spiskim w  Kacwinie zaprezentowano zebranym odrestaurowane sypańce oraz zaproszono ich na przygotowany poczęstunek regionalny. Wśród uczestników spotkania rozdystrybuowano materiały drukowane wydane w ramach projektu: pocztówki (ekspozycja, sypańce, ścieżka)  i foldery.

 

Projekt pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr-etap III” wdrażany jest wspólnie przez 9 partnerów z Polski i ze Słowacji w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja.


Fot. Gmina Łapsze Niżne

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego