Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Komisja Europejska przyjęła Umowę Partnerstwa ze Słowacją

W dniu 20.06.2014 r. Komisja Europejska przyjęła „umowę partnerstwa” ze Słowacją, która określa sposób wykorzystania funduszy strukturalnych i inwestycyjnych UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w latach 2014-2020.

Porozumienie otwiera drogę do finansowania polityki spójności w wysokości 14 mld EUR, w tym europejskiej współpracy terytorialnej w kwocie 223,4 mln EUR.

W Umowie Partnerstwa znalazły się takze odniesienia do EUWT. Przewiduje ona, że: "ramach współpracy transnarodowej konieczne jest zwiększenie zaangażowania w partnerstwach europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej ("EUWT"). [...] W ramach współpracy terytorialnej nadal będą wspierane EUWT w celu ułatwiania przygotowania wspólnych dokumentów strategicznych i dokumentów programowych dotyczących współpracy terytorialnej, a takze wspierane będą działania w zakresie specyfiki terytorialnej, ze szczególnym naciskiem na rozwój dziedizctwa przyrodniczego i kulturowego oraz tworzenie partnerstw".

Umowa Partnertswa doc

Więcej na temat umów partnerstwa można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej ikona strzałka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego